Δευτέρα μετὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Πατέρων. Ἀκολουθία Ἁγίου Στρατηγίου Λήμνου

chriskont

Παλαιό Μέλος
#1
Ανεβάζω την ακολουθία του αγίου Στρατηγίου επισκόπου Λήμνου, ποίημα Φωτίου Τζελέπη, που εορτάζεται τη Δευτέρα της Ζ εβδομάδος από του Πάσχα δηλαδή τη Δευτέρα της εβδομάδος των αγίων πατέρων της Α Οικουμ συνόδου, αφού ο Αγ Στρατήγιος συμμετείχε σ αυτήν.
 

Attachments

Last edited:
#2
Ανεβάζω την ακολουθία του αγίου Στρατηγίου επισκόπου Λήμνου, ποίημα Φωτίου Τζελέπη, που εορτάζεται τη Δευτέρα της Ζ εβδομάδος από του Πάσχα δηλαδή τη Δευτέρα της εβδομάδος των αγίων πατέρων της Α Οικουμ συνόδου, αφού ο Αγ Στρατήγιος συμμετείχε σ αυτήν.
Είμαι περήφανος που είμαι λαμπαδάριος του Φωτίου Τζελέπη στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης. Είναι ένας υπέροχος σύγχρονος υμνογράφος και ένας ταπεινός διάκονος του αναλογίου.
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Εἶναι νά ἀπορεῖ κανείς πῶς παραθεωροῦνται οἱ ὕμνοι τῆς Ἀναλήψεως (προηγούμενοι ἤ ἐπισφραγίζοντες κατά τάξιν), ἀκόμη καί οἱ ὕμνοι τῶν Πατέρων στόν ἑσπερινό διά τήν ἀπόδοσιν (πρβλ. Δίπτυχα Ἐκκλ. Ἑλλ. 21/5/2007, 25/5/2015 & 21/5/2018)!
Πῶς δικαιολογεῖται κανών τῆς Θεοτόκου ἑπόμενος δύο τοῦ ἁγίου;
Ἀφ᾿ ς΄ προβλέπεται Κοντάκιον, Οἶκος καί Συναξἀριον τῆς Κυριακῆς...!
Εὐτυχῶς ἐτέθησαν ὀρθῶς αἱ καταβασίαι.

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Ἀντίφωνα τῆς ἀναλήψεως· εἰσοδικὸν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς...»· μετὰ τὴν εἴσοδον ἀπολυτίκια «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ», «Θεολογίας ὁ πυρσός» καὶ τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας».
Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως «Ἄξιον ἐστί». Κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον»· ἀντὶ τοῦ Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ» ἅπαξ· καὶ τὰ λοιπὰ τῆς λειτουργίας.
 
#4
Εἶναι νά ἀπορεῖ κανείς πῶς παραθεωροῦνται οἱ ὕμνοι τῆς Ἀναλήψεως (προηγούμενοι ἤ ἐπισφραγίζοντες κατά τάξιν), ἀκόμη καί οἱ ὕμνοι τῶν Πατέρων στόν ἑσπερινό διά τήν ἀπόδοσιν (πρβλ. Δίπτυχα Ἐκκλ. Ἑλλ. 21/5/2007, 25/5/2015 & 21/5/2018)!
Πῶς δικαιολογεῖται κανών τῆς Θεοτόκου ἑπόμενος δύο τοῦ ἁγίου;
Ἀφ᾿ ς΄ προβλέπεται Κοντάκιον, Οἶκος καί Συναξἀριον τῆς Κυριακῆς...!
Εὐτυχῶς ἐτέθησαν ὀρθῶς αἱ καταβασίαι.

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Ἀντίφωνα τῆς ἀναλήψεως· εἰσοδικὸν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς...»· μετὰ τὴν εἴσοδον ἀπολυτίκια «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ», «Θεολογίας ὁ πυρσός» καὶ τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας».
Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως «Ἄξιον ἐστί». Κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον»· ἀντὶ τοῦ Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ» ἅπαξ· καὶ τὰ λοιπὰ τῆς λειτουργίας.
Μίλησα με τον ίδιο τον υμνογράφο την Κυριακή στο Ναό όπου συμψάλλουμε και τού έθεσα τόν προβληματισμό σας. Μού απάντησε ότι ο Μητροπολίτης Λήμνου Ιερόθεος τού παρήγγειλε να γράψει την ακολουθία όταν ήταν μόλις 28 ετών και υπηρετούσε την θητεία του στο νησί, χωρίς να έχει ορίσει τήν μνήμη του Αγίου, επομένως ή ευθύνη ανήκει στόν Μητροπολίτη και όχι στόν υμνογράφο που απλά έκανε υπακοή.
 
Top