Γυναίκα και Ψαλτική

Status
Not open for further replies.
Κ

Κωσταντής1

Guest
Ἔτσι εἶναι. Ὅταν ἕνα πρόβλημα δὲν λύνεται, ἐπανέρχεται μέχρι νὰ λυθῇ. Λοιπὸν τὸ πρόβλημα εἶναι τὸ ἑξῆς. Ἑγὼ εἶμαι ἄσχετος μὲ ψαλτικὴ καὶ ἐκκλησία, καὶ ἐπιπλέον δὲν ἔχω δικαίωμα κανένα νὰ ἀνακατεύομαι στὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἀκόμα λιγότερο στὰ συνδικαλιστικὰ τῶν ψαλτῶν. Εἶμαι φοιτητὴς διδακτορικὸς δηλαδὴ ὑποψήφιος καθηγητὴς σὲ δημόσιο ἵδρυμα. Καὶ μοῦ συμβαίνει τὸ ἑξῆς θαῦμα. Θέλω νὰ ἀπόσχω καὶ δὲν μπορῶ, διότι τὸ θέμα σας κυρία Μαρία Χριστίνα χτυπάει κατευθείαν στὸ νευρικὸ σύστημα, δὲν τὸ λέω μὲ θυμό. Ἕχω δῇ παρόμοια φαινόμενα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὸ θέατρο καὶ τὴν προσωπική μου ζωή. Ὅλα αὐτὰ συγκεφαλαιώνονται στὴν λέξη "προβοκασιόν", γαλλική. Πρέπει νὰ λυθῇ τὸ θέμα τί εἶναι "προβοκασιόν". Προβοκασιὸν εἶναι νὰ κατέχει κανεὶς θέση ποὺ δὲν τοῦ ἁρμόζει μὲ βάση τὶς κοινὰ ἀποδεκτὲς διαδικασίες. Ἅρα τὸ θέμα σας μὲ ἀφορᾷ ἄμεσα καὶ ἅρα τὸ θέμα σας δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ψαλτική!!!!!!!! υγ. Προσέξτε, δὲν λέω κακῶς κατέχετε τὴν θέση ποὺ κετέχετε!!!!!!! λέω ὅτι αὐτὸ τὸ θέμα ὅπως τὸ θέτετε δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ψαλτική. Ἑλπίζω νὰ μὴν συνέβαλα στὸ νὰ χαλάσῃ καὶ ἄλλη συζήτηση!
 

Theo.arvanites

Θεόφιλος Ἀρβανίτης
Διαφωνώ κάθετα με την ίδρυση ιεροψαλτικων συνδέσμων που διακρίνονται λόγω φύλου, κάτι τέτοιο οξύνει μάλλον παρά αμβλύνει το πρόβλημα (για όποιον το έχει).

Αναφέρθηκε ο άνθρωπος σε ένταξη ήδη υπαρχόντων συλλόγων, όχι ίδρυση γυναικείων. Το τελευταίο αν μη τι άλλο θα οξύνει το πρόβλημα.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
[Σημ. συντονιστή] Αγαπητοί, το θέμα αυτό φαίνεται να έχει εξαντληθεί από καιρού. Τα επιχειρήματα απλά ανακυκλώνονται. Παρακαλώ να μην συνεχιστεί.
[Σημ. συντονιστή] Παρά την παράκληση του Διαχειριστή, συνεχίσατε, και μάλιστα με ΠΜ, που διαγράφηκαν σύμφωνα με τους κανόνες. Το θέμα έκλεισε.
 
Status
Not open for further replies.
Top