Γεώργιος Λαμπρόπουλος Facebook

#6
Άρχων Πρωτοψάλτης Γεώργιος Λαμπρόπουλος
Κυριακή των Αγίων Πάντων - 07.06.2015

-Εωθινόν Δοξαστικόν (Εις το όρος) -ήχος α'
-Απόστολος των Αγίων Πάντων
-Χερουβικός Υμνος ήχος πλ.δ'
-Αξιον Εστίν ήχος πλ δ'

https://www.facebook.com/pages/George-Lambropoulos-Byzantine-Music/204229656388312
 
Top