Βιβλιοπαρουσίαση - Γ. Χατζηθεοδώρου: «Βιβλιογραφία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής: Περίοδος Β’ (1900-1999)», Θεσσαλονίκη 12-10-2018

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1
Παρουσίαση Βιβλιογραφίας Χατζηθεοδώρου.jpg

Παρουσίαση Βιβλιογραφίας Χατζηθεοδώρου 2.jpg

Σύντομη παρουσίαση του βιβλίου στο Διαδίκτυο μπορεί να βρεις στο σύνδεσμο αυτό, αυτό (ανέβηκε και αλλού αλλά μάλλον αρχικά στον παραπάνω), αυτό, καθώς και στο παρακάτω βίντεο εν είδει ξεφυλλίσματος:

 
Top