Βασική θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής. Από τον Κυριάκο Κισκηρέα.

kyriakis

Νέο μέλος
Ένα χρηστικό περιληπτικό σύγγραμμα μόλις 20 σελίδων που χωρίς να διεκδικεί το ρόλο ενός δομημένου θεωρητικού, προσεγγίζει παιδαγωγικά και εύληπτα τα βασικά θέματα της θεωρίας της Βυζαντινής μουσικής. Από τον Κυριάκο Κισκηρέα.
 

Attachments

  • ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.pdf
    1.3 MB · Views: 281

Θεόδωρος Αιτωλός

Παλαιό Μέλος
Ένα χρηστικό περιληπτικό σύγγραμμα μόλις 20 σελίδων που χωρίς να διεκδικεί το ρόλο ενός δομημένου θεωρητικού, προσεγγίζει παιδαγωγικά και εύληπτα τα βασικά θέματα της θεωρίας της Βυζαντινής μουσικής. Από τον Κυριάκο Κισκηρέα.
Εργασία συνοπτική μεν αλλά περιεκτική.
Διδακτικό εργαλείο.
Συγχαρητήρια.
 
Top