Βαΐων, μετά τόν Ν΄...ἐν πόλει τῆ ἁγία.. ἤ... ἐν πόλει Βηθανία...

#1
Στο βιβλίο του Τριωδίου, που έχω στο Ψαλτήρι, στο ιδιόμελο μετά τον Ν΄ ψαλμό γράφεται: "Σήμερον ὁ Χριστός εἰσέρχεται ἐν πόλει Βηθανία...", ενώ σε "Μουσική Κυψέλη" Πέτρου Λαμπαδαρίου, "Σήμερον ... ἐν πόλει τῆ ἁγία...". Ποιο είναι το σωστό;
Σημειωτέον, ότι στο Δοξαστικό των αίνων αναφέρεται πάλι η πόλη Βηθανία, αλλά και το ... πρό ἕξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα... σωστά, ὅπως και στήν Αρχή του ιερού Ευαγγελίου, που αναγινώσκεται (Ιω. ΙΒ΄ 1-18). Όμως, στη συνέχεια και στο 12ο χωρίο (του Ευαγγελίου) αναφέρεται το γεγονός της θριαμβευτικής εισόδου... "τῆ ἐπαύριον ὄχλος πολύς...14ο... εὑρών ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ' αὐτό...
Συγχωρέστε μου την απορία. Προσωπικά, πιστεύω ότι το της Κυψέλης είναι το σωστό.
 

AchilleasG

Ἀχιλλέας Γαντζός
#2
Ὁ π. Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης στὸ Σύστημα Τυπικοῦ στὴν ὕπ. 1237 ἀναφέρει ὅτι ἐσφαλμένως στὸ «Σήμερον ὁ Χριστὸς» ἔχουν «ἐν πόλει Βηθανία» τὰ ἔντυπα Τριώδια καὶ ἂντ΄αὐτοῦ προκρίνει τὸ «ἐν πόλει τὴ ἁγία». Καθὼς ὅπως ἀναφέρει χαρακτηριστικά, ὁ Χριστὸς δὲν εἰσῆλθε «ἐν πώλω καθήμενος» στὴν Βηθανία ἀλλὰ στὴν Ἱερουσαλήμ, ὅπως φαίνεται καὶ στὸ κατὰ Ἰωάννην ΙΒ στ.12.
 

chanendes

Ιωάννης Π. Αχιλλιάς
#3
"Αγία Πόλις" ήταν και είναι στην συνείδηση των Ιουδαίων η Ιερουσαλήμ [από τότε].
[βλ. και "καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων ἡμῶν Ἱερουσαλήμ"
(Δανιήλ γ΄ 28)]

άρα ο Χριστός εισερχόμενος στην Ιερουσαλήμ "εισέρχεται εν Πόλη τη Αγία" κι όχι

στη Βηθανία η οποία δεν χαρακτηριζόταν "Αγία" και δεν ήταν καν πόλη, αλλά

χωριό- προάστιο της Ιερουσαλήμ [από το οποίο ο Χριστός ξεκίνησε για τη

θριαμβευτική είσοδό Του]
 
Last edited:
Top