Βαΐων (θ΄ ᾠδή) "..Τίς οὗτος εἰπόντες· ὦ/καὶ/οἱ Παῖδες μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, ὕμνοις κραυγάζουσιν.."

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#1
Ποία η ορθότερη ή επικρατέστερη μορφή;

Ἔθνη ἵνα τί ἐφρυάξατε; Γραφεῖς, καὶ Ἱερεῖς, τί κενὰ ἐμελετήσατε; Τίς οὗτος εἰπόντες· ὦ/καὶ/οἱ Παῖδες μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, ὕμνοις κραυγάζουσιν· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου, Σωτῆρος ἡμῶν.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Αὐτή τή στιγμή βλέπω μόνον τό Τριῴδιον Ἀ. Δ. (μικροῦ σχήματος) πού ἔχει τό κλητικόν ἐπιφώνημα «».
Ἀλλά εἶδα στό Ἑορτοδρόμιον (σ. 283 - 314 pdf) ὅτι ὁ ἅγιος ἔχει τήν ἀναφορική ἀντωνυμία «», ἡ ὁποία ταιριάζει μέ τήν ἑρμηνεία, παρά τό κλητικόν ἐπιφώνημα, πού δέν νομίζω ὅτι στέκεται.
Γιά τίς ἄλλες γραφές («καὶ» «οἱ») δέν εἶδα.

Συμπλήρωση: Ἄν στέκεται τό κλητικόν ἐπιφώνημα, τότε τό «κραυγάζουσιν» πρέπει νά εἶναι «κραυγάζοντες», πού ὁ Ἀθωνίτης παρατηρεῖ ὅτι ἔτσι «πανταχοῦ σχεδόν γράφεται». Τότε ἡ σύνταξη εἶναι: «Τίς (ἐστιν) οὗτος [Ματθ. κα΄ 10], εἰπόντες, [κόμμα ἐδῶ καί ὄχι ἄνω στιγμή] ὦ Παῖδες μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, ὕμνοις κραυγάζοντες». Τότε στέκεται καί τό «Τίς (ἐστιν) οὗτος, εἰπόντες, καὶ (οἱ) Παῖδες μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, ὕμνοις κραυγάζουσιν».

 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


«ᾧ παῖδες μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, ὕμνοις κραυγάζετε»
(χφ. Σινὰ 735 τριῴδιο ι’ αἰ. φ. 138r).


«ᾧ παῖδες μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, ὕμνοις κραυγάζουσιν»
(χφ. Σινὰ 755 τριῴδιο ι’ αἰ. φ. 135v, τυπικὸ ναοῦ Ἀναστάσεως τοῦ ἔτους 1122 σ. 14, Ἀνθολόγιον ἔκδ. 1776, Τριῴδιον ἐκδ. 1850, 1879 (Ῥώμης)).


«ὦ παῖδες μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, ὕμνοις κραυγάζοντες»
(χφφ. τριῴδια Μ. Λαύρας Δ-45 ια’ αἰ. φ. 287v, Βατοπεδίου 1190 ια’ αἰ. φ. 73r, Λειμῶνος 31 ιβ’ αἰ. φ. 83v, Τριῴδιον ἔκδ. 1586).


«ᾧ παῖδες μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, ὕμνοις κραυγάζοντες»
(Πανθέκτη ἔκδ. 1817).
 
Top