Α' στίχος τοῦ «Θεὸς Κύριος»

#21
Την άποψή μου περί διπλής ψαλμωδίας προ των Στίχων ενισχύει το Ωρολόγιον Κρυπτοφέρρης. (Συνημμένο: kript.png) Ο Ιερεύς ψάλλει το "Θεός Κύριος" ενώ ο χορός αποκρίνεται- επαναλαμβάνει. Τους Στίχους νομίζω ότι ψάλλει ο Ιερεύς (κάπως σαν το "Χριστός Ανέστη" ή το "Κατευθυνθήτω" θυμίζει η διάταξη), ενώ για τον τελευταίο στίχο δεν ξέρω αν προβλέπει το Θεός Κύριος ή (μάλλον) το απολυτίκιο...
Και για τον τελευταίο στίχο προβλέπεται (μάλλον) επανάληψη του Θεὸς Κύριος από τον χορό και περισσή από τον ιερέα (κατά την τάξη των προκειμένων). Το συμπέρασμα αυτό έβγαλα από σύγκριση με το αλληλουιάριο των τεσσαρακοστών (βλ. την επόμενη σελίδα από αυτήν που παραθέτεις).
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#22
Και για τον τελευταίο στίχο προβλέπεται (μάλλον) επανάληψη του Θεὸς Κύριος από τον χορό και περισσή από τον ιερέα (κατά την τάξη των προκειμένων). Το συμπέρασμα αυτό έβγαλα από σύγκριση με το αλληλουιάριο των τεσσαρακοστών (βλ. την επόμενη σελίδα από αυτήν που παραθέτεις).
Συμπέρασμα δεν έβγαλα, αγαπητέ μου Εμμανουήλ. Θεωρώ ότι είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Κατά πάσα πιθανότητα να είναι όπως λες. Το θέμα είναι οι πληροφορίες για τον α στίχο, καθώς και για την συμμετοχή των κληρικών στην ψαλμωδία, μάλλον εκ του αρχαίου ασματικού τυπικού.
 
#23
Βλ. και σελ. 57 [pdf σ. 93]. Πάλι στο σταθερό προκείμενο του όρθρου συμμετέχει ο ιερέας ως μονωδός με πανομοιότυπο τρόπο.

...για την συμμετοχή των κληρικών στην ψαλμωδία, μάλλον εκ του αρχαίου ασματικού τυπικού.
Εδώ ο ιερέας αντικαθιστά τον μονωδό - ψάλτη, σε ψαλμωδία δίκην υπακοής (αποκρίνεται ο χορός των ψαλτών). Νομίζω δεν συναντάται αυτό στο ασματικό τυπικό (δεν ενθυμούμαι παρόμοια διάταξη), παρά η από χορού ψαλμωδία των ιερέων σε κάποια σημεία (π.χ. στη μεγάλη δοξολογία του όρθρου αντιψάλλοντας στον χορό των ψαλτών).

Διάκονο ως μονωδό συναντώ στο Τυπικό Μίλι (D τI σ. 883 [ο διάκονος ψάλλει προκείμενο Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν... και τους στίχους και αποκρίνεται ο λαός]).
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#24

Ἄν καί ξεφεύγουμε ἀπό τό θέμα, γιά τήν ψαλμωδία/μονωδία ἱερέως ἔχουν γίνει ἀναφορές ἐδῶ καί στά προηγούμενα, καί ἐδῶ, πού πρόκειται γιά τήν ᾀσματική πράξη τῶν ἐνοριῶν, διατάξεις πού πέρασαν καί στό ΤΑΣ, κεφ. Ε΄ (πρβλ. Διονυσίου Ἀνατολικιώτου, Ἄρθρα καὶ μελετήματα γιὰ τὸ Τυπικὸν τοῦ ἁγίου Σάββα, σ. 45).


 
Top