Α' στίχος τοῦ «Θεὸς Κύριος»

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ὁ α’ στίχος τοῦ «Θεὸς Κύριος» εἶναι «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ»

(ψαλμὸς 117, 1· χφ. Βατοπεδίου 1248 ὡρολόγιο ια’ αἰ. φ. 32r, Ἰ. Φουντούλη Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ὡρῶν τοῦ νυχθημέρου κατὰ τὸ ὡρολόγιον τῆς Κρυπτοφέρρης, ἐν συγκρίσει πρὸς τὸ Κωνσταντινουπολιτικὸν ὡρολόγιον στὸ La chiesa greca in Italia dall’ VIII al XVI secolo ( = Italia Sacra 21 Padua 1972) σ. 582, χφφ. ὡρολόγια Σινὰ 865 ιβ’ αἰ., Λειμῶνος 295 β’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. σ. 7, Σινὰ 866 ιγ’ αἰ. φ. 10v, Harley 5541 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1485-1525 φ. 23r, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1509, 1520, 1801 σ. 69, 1830 σ. 66, Π. Τρεμπέλα Μικρὸν Εὐχολόγιον ἔκδ. β’ 1998 τ. 2. σσ. 210, 226, Ἰ. Φουντούλη ᾿Απαντήσεις εἰς λειτουργικὰς ἀπορίας τ. 3 σσ. 281-287).

 

Doukellis

Ιωάννης Δουκέλλης


Ὁ α’ στίχος τοῦ «Θεὸς Κύριος» εἶναι «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ»


Αυτόν τον στίχο έχει και το Εγκόλπιον Αναγνώστου & Ψάλτου του Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Παπαγιάννη εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας Έκδοση Ζ 2009 (νομίζω & στην Στ Έκδοση 2005).
Έχει μάλιστα υποσημείωση για το συγκεκριμένο θέμα, όπως βλέπετε στη συνημμένη εικόνα.
 

Attachments

  • Θεός Κύριος Εγκόλπιον .jpg
    65.2 KB · Views: 136

Doukellis

Ιωάννης Δουκέλλης
Ας τους είναι...παραδοσιακοί...:eek: Εχουν ξεκάθαρίσει αρκετά πράγματα στα καινούργια βιβλία αλλά εις μάτην
Δυστυχώς ένα βασικό θέμα είναι πόσοι Ιεροί Ναοί αλλά & πόσοι Ιεροψάλτες διαθέτουν κάποια από τα καινούργια βιβλία (νομίζω έχει συζητηθεί & σε άλλα θέματα).
Η σελίδα που έχω αναρτήσει παραπάνω είναι από το προσωπικό μου Εγκώλπιο Αναγνώστου & Ψάλτου το οποίο μαζί με άλλα βιβλία & φωτοτυπίες έχω πάντα στην τσάντα μου.
Ο Ιερός Ναός που διακονώ (επομένως και ο Αριστερός ψάλτης που δεν ασχολείται..) έχει το παλιό Εγκόλπιον του Ανγνώστου.
 

Μακρυγιάννης

Κανάλια Μαγνήσιας
Δυστυχώς ένα βασικό θέμα είναι πόσοι Ιεροί Ναοί αλλά & πόσοι Ιεροψάλτες διαθέτουν κάποια από τα καινούργια βιβλία (νομίζω έχει συζητηθεί & σε άλλα θέματα).
Η σελίδα που έχω αναρτήσει παραπάνω είναι από το προσωπικό μου Εγκώλπιο Αναγνώστου & Ψάλτου το οποίο μαζί με άλλα βιβλία & φωτοτυπίες έχω πάντα στην τσάντα μου.
Ο Ιερός Ναός που διακονώ (επομένως και ο Αριστερός ψάλτης που δεν ασχολείται..) έχει το παλιό Εγκόλπιον του Ανγνώστου.

Είναι θέμα αν ο ναός που ψάλεις δεν σου προσφέρει και τα κατάλληλα εργαλεία, αλλά νομίζω μεγαλύτερο πρόβλημα είναι κυρίως με κάποιους ψάλτες (και ιερείς) οι οποίοι επιμένουν να χρησιμοποιούν τα παλιά βιβλία π.χ. Εγκόλπιον του Αναγνώστου (τα οποία είχαν τεράστια σφάλματα για όσους δεν γνωρίζουν) και το κάνουν εκ πεποιθήσεως γιατί «τα καινούργια βιβλία δεν τα γράφουν σωστά».
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Πολλοί είναι ακόμη αυτοί που δεν τον λένε έτσι. Λένε τον παλιό...:(

:wink::rolleyes::cool::eek:

Σημερινό!!!
Ψάλλω το πρώτο Θεός Κύριος και ο εμπερίστατος βοηθός (ευτυχώς που υπάρχουν κι αυτοί) συνεχίζει με τον πρώτο στίχο: «Εξομολογείσθε τω Κυρίω ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.»
Πρίν καλά-καλά τελειώσει το στίχο, ακούγεται ο ιερέας που πλησίασε στο μικρόφωνο πάρα πολύ για να διορθώσει: Και επικαλείσθε το όνομα το άγιον αυτούουουου... επαναλαμβάνοντας και από την ωραία πύλη για δεύτερη φορά: «Και επικαλείσθε το όνομα το άγιον αυτού... αυτός είναι ο στίχος!»:D
Ο βοηθός απάντησε, εδώ (το εγκόλπιο) γράφει ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.
Και ακολούθησε η διευκρίνιση απ' τον ... υπάρχοντα:rolleyes:: Ο πρώτος στίχος παπούλη έχει διορθωθεί, γιατί αυτός που λέτε ανήκει σε άλλον ψαλμό...:eek:
Τέλος πάντων ψυχή ζώσα ... δεν υπήρχε τη στιγμή εκείνη στο Ναό και η απρόσμενη διακοπή - φασαρία με τις φωνές του παπούλη έλαβε τέλος.:D
 

Kostas Tsig

Μαθητευόμενος Ιεροψάλτης
στο Φανάρι έχω ακούσει απο ηχογραφήσεις ότι λένε τον στιχό "...και επικαλείσθε το ονομα το αγιον αυτου."...Εκει γιατι δεν το διορθωνουν?
 
στο Φανάρι έχω ακούσει απο ηχογραφήσεις ότι λένε τον στιχό "...και επικαλείσθε το ονομα το αγιον αυτου."...Εκει γιατι δεν το διορθωνουν?

Αγαπητέ, δεν υπάρχουν αυθεντίες και κανείς δεν είναι αλάθητος (εκτός από τον Χριστό). Εμείς σαν τις μέλισσες πρέπει να ρουφάμε τα καλά και να παραμερίζουμε όποιες παρατυπίες (στην προκειμένη περίπτωση, καθιερωμένη για δεκαετίες αν όχι αιώνα, όχι μόνο στον Πατριαρχικό Ναό).Και δεν είναι μόνο αυτό που γίνεται παράτυπα στον Πατριαρχικό Ναό (π.χ. αντίφωνα λειτουργίας χωρίς στίχους έχετε ακούσει;).
Κάθε τι που παρουσιάζεται στο Ψαλτολόγιον, αν παρατίθεται με μαρτυρίες είναι σε γενικές γραμμές αξιόπιστο... και με διάκριση μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ορθό και ακριβές, τι είναι αποτέλεσμα οικονομίας και τι αποτέλεσμα καθιερωμένης πράξης λόγω συνήθειας.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
στο Φανάρι έχω ακούσει απο ηχογραφήσεις ότι λένε τον στιχό "...και επικαλείσθε το ονομα το αγιον αυτου."...Εκει γιατι δεν το διορθωνουν?
ή και καθόλου... το θέμα είναι ότι πρέπει να λέγονται οι στίχοι.
Και το δεύτερο ζήτημα ποιοι είναι οι ορθοί στίχοι του "Θεός Κύριος" και για ποιο λόγο. Όποιος διαβάσει Ψαλτολόγιον ή Εισαγωγή στην Θεία Λατρεία (Ι.Φ.) ή Εισαγωγή του Νέου Εγκολπίου (Α.Δ.) ή Σύστημα Τυπικού (Κ.Π.) ή Αντιφωνάριον (Κ.Π.) ή Δίπτυχα (Α.Δ.) ή Συμβολή (Δ.Α.) ή... ή... θα πεισθεί! Όποιος δεν θέλει να πεισθεί, δε θα πεισθεί με καμιά αναφορά και καμιά απόδειξη ή θα επικαλεσθεί (!) τον δάσκαλό του, τον τάδε ναό, τον ιερέα της ενορίας ή τον καντηλανάφτη!
 
Last edited:

Kostas Tsig

Μαθητευόμενος Ιεροψάλτης
Εγώ μια Κυριακή από ότι θυμάμαι ,όταν τελείωσα τον εξάψαλμο ,έβαλα μπροστα στον Πρωτοψάλτη το Νεό Εγκόλπιο να πει το Θεός Κύριος....αλλά μου είπε να το πάρω γιατι έχει άλλον στίχο στην αρχή και το είπε από το παλαιο εγκόλπιο...
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Σχετικά με τον α΄ στίχο του "Θεός Κύριος" η απάντηση δίνεται από το ίδιο το Ψαλτήριον όπου φαίνεται ποιος είναι ο α΄ στίχος του 117ου ψαλμού αλλά κι από τα Σλαβικά Ωρολόγια. Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, υποθέτω (δεν το τεκμηριώνω) την σταδιακή αντικατάσταση του εφυμνίου "Θεός Κύριος" στους επόμενους στίχους από τα τυχόντα απολυτίκια και στην κατακλείδα το "Δόξα, Και νυν...". Και ίσως το α΄ να ψαλλόταν δίς άνευ στίχου όπως γίνεται με τα υπόλοιπα "προκείμενα". Ένα παράδειγμα:

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...
Στίχ, β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς,
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...
Στίχ, γ'. Λίθον, ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας.
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Στίχ, δ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Δόξα, Και νυν. ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Την άποψή μου περί διπλής ψαλμωδίας προ των Στίχων ενισχύει το Ωρολόγιον Κρυπτοφέρρης. (Συνημμένο: kript.png) Ο Ιερεύς ψάλλει το "Θεός Κύριος" ενώ ο χορός αποκρίνεται- επαναλαμβάνει. Τους Στίχους νομίζω ότι ψάλλει ο Ιερεύς (κάπως σαν το "Χριστός Ανέστη" ή το "Κατευθυνθήτω" θυμίζει η διάταξη), ενώ για τον τελευταίο στίχο δεν ξέρω αν προβλέπει το Θεός Κύριος ή (μάλλον) το απολυτίκιο...
 

Attachments

  • kript.png
    kript.png
    103.8 KB · Views: 28

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Την άποψή μου περί διπλής ψαλμωδίας προ των Στίχων ενισχύει το Ωρολόγιον Κρυπτοφέρρης. (Συνημμένο: kript.png) Ο Ιερεύς ψάλλει το "Θεός Κύριος" ενώ ο χορός αποκρίνεται- επαναλαμβάνει. Τους Στίχους νομίζω ότι ψάλλει ο Ιερεύς (κάπως σαν το "Χριστός Ανέστη" ή το "Κατευθυνθήτω" θυμίζει η διάταξη), ενώ για τον τελευταίο στίχο δεν ξέρω αν προβλέπει το Θεός Κύριος ή (μάλλον) το απολυτίκιο...


Ευχαριστίες. Κυκλώσαντες….
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
10 πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς·
11 κυκλώσαντες ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.
12 ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ μέλισσαι κηρίον καὶ ἐξεκαύθησαν ὡς πῦρ ἐν ἀκάνθαις, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.​

Ὡραῖο!

 
Top