Αρχειομνήμων

#3
3.Αρχή συν θεω Αγιω των απάντων ποιήματατων του μουσικοτάτου κυρίου Πέτρου του Κωνσταντινουπολίτου.
http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=16963
4.Κράτηματα συν Θεω αγίω κατήχον εκ των πολλών τα εκλεκτότερα ποιήματα διαφόρων ποιητών παλαιών τε και νέων...
http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=tab02&id=16958
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#5
Αθροιστικά τα περιεχόμενα του Αρχείου Δημογεροντίας Σύμης :

Τίτλος: ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΣΥΜΗΣ

Χρονολογίες: 1855

Παρουσίαση περιεχομένου:


 1. Περιεχόμενα: Ευαγγελιστάριο, 12ος αι..Χειρόγραφα.
 2. Ανθολόγιον περιέχον άπασαν την ακολουθίαν του όλου ενιαυτου….
 3. Τόμος αγάπης κατά Λατίνων.
 4. Τριώδιον συν Θεώ Αγίω, περιέχον την πρέπουσαν αυτώ ακολουθίαν…
 5. Μηνιαίον Ιουλίου, Παρά Νικολάω τω Σαρώ.
 6. Γεωγραφία Μελετίου… Περί γεωγραφίας Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής…
 7. Ευαγγέλιον και Ευαγγελιστάριον (τόμος δίπλος), Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.
 8. Μηνιαίον Απριλίου, Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.
 9. Ευχολόγιον…
 10. Η Εξάβιβλος Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου..
 11. Θεία Λειτουργία υπό Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ερμηνευομένη, Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων λειτουργικά.
 12. Παράδεισος. Εκ των Λόγων του Συμεωνος Του Μεταφραστού.
 13. Αλ. Παπαδιαμάντη : Τ' αερικό στο δέντρο.
 14. Βίβλος χρονική, ητοι Ιστορία του κόσμου του Μιχαήλ Γλυκά του Σικελιώτου (Ιστορία Εβραϊκή… Ανατολική … Ρωμαϊκή).
 15. Ευαγγελική Σάλπιξ. Παρά του Σοφωτάτου κυρίου Μακαρίου.
 16. Μέλισσα Εκλογές απομνημονευμάτων (τόμος τριπλός).
 17. Παρακλητική…
 18. Θέατρον Πολιτικόν, Μετάφρασις εκ της Λατινικής, Νικολάου Μαυροκορδάτου.
 19. Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας. Τα ευρισκόμενα άπαντα (κείμενα ελληνικά και λατινικά).
 20. Σιμπλικίου Μεγάλου Διδασκάλου 'Υπόμνημα είς τάς δέκα κατηγορίας του Αριστοτέλους.
 21. Τόμος καταλλαγής, Δησιθέου Ιεροσολύμων.
 22. Κυριακοδρόμιον, Διδαχαί και ομιλίαι εις όλας τας Κυριακάς του χρόνουα. Θεολογικά.
 23. Λεξικόν Ελληνολατινικόν, Α-Κω.
 24. Μηνιαίον Φεβρουαρίου, Παρά Νικολάω Γλυκει τω εξ Ιωαννίνων.
 25. Αι πέντε φωναί εισαγωγή Πορφυρίου.
 26. φ. 1Ευρετήριο λέξεων. Φ. 13 Ακέφαλο κείμενο του οποίου το τέλος: "από τε Αριστοτέλους και των εκείνου σχολαστικών τω συνετιστικω φωτί οδηγούμενοι… αμήν".
 27. Γραμματική. Ερμηνεύτικές σημειώσεις, γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες.
 28. Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησης ήτοι εισαγωγή συντεθείσα παρά ιερέως του Σουγδουρή του εξ' Ιωαννίνων.
 29. Α. Ρητορική. [Παπαβασιλοπούλου].
 30. φ.1. Κυρ. Ιωάννου και Πρωτοψάλτου της μεγάλης εκκλησίας.
 31. φ.1 Αρχή συν θεώ αγίω των σημαδιών της ψαλτικής τέχνης….
 32. Κράτηματα συν Θεω αγίω κατήχον εκ των πολλών τα εκλεκτότερα ποιήματα διαφόρων ποιητών παλαιών τε και νέων…
 33. Αγιασματάριον το μέγα.
 34. Ταμείον Ορθοδοξίας…
 35. Απόστολος. Εκ της Εκλησιαστικής Τυπογραφίας του Φοίνικος.
 36. Λόγοι εις την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν και άλλας εορτάς και τινες πανηγυρικοί λόγοι του Ηλιου Μηνιάτη.
 37. Αρχή συν θεω Αγιω των απάντων ποιήματατων του μουσικοτάτου κυρίου Πέτρου του Κωνσταντινουπολίτου.
 38. Μηνιαίον Ιουλίου, Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.
 39. Μηνιαίον Νοεμβρίου.
 40. Ανθολόγιον περιέχον άπασαν την ακολουθίαν όλου του ενιαυτού…,18ος αι.
 41. Ειρμολόγιον.
 42. Ετοιμολογικόν Μέγα (χωρίς προμετωπίδα), Παρά Νικολάω Σαρώ.
 43. Ισοκράτης. Βιογραφικό σημείωμα του Ισοκράτη. Χειρόγραφα.
 44. … Ομιλίες στις εορτές των Αγίων όλου του χρόνου.
 45. Επιτομή Ιουδαϊκών, Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του Εξαπορρήτων.
 46. Του Μακαρίτου Μελετίου Συρίγου, Κατά των Καλβινικών κεφαλαίων… Εγχειρίδιον κατά της Καλβινικής φρενοβλαβείας.
 47. Εφραίμ του Σύρου Λόγοι.
 48. Ωρολόγιο Αραβικό.
 49. Μηνιαίον Μαϊου, Παρά Νικολάω Γλυκεί εξ Ιωαννίνων.
 50. [Πεντηκοστάριον].
 51. …και ιερεύς και παριστώμεν.

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#6
Και από αυτά όσα είναι ψαλτικού ενδιαφέροντος, μαζί με τους συνδέσμους που παραπέμπουν στον κάθε τίτλο.


[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000001[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #001
Ευαγγελιστάριο, 12ος αι..Χειρόγραφα.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000027[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #027[/FONT]
[FONT=&quot] [1855][/FONT][FONT=&quot]
Ανθολόγιον περιέχον άπασαν την ακολουθίαν του όλου ενιαυτου….[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000029[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #029
Τριώδιον συν Θεώ Αγίω, περιέχον την πρέπουσαν αυτώ ακολουθίαν…[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000030[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #030
Μηνιαίον Ιουλίου, Παρά Νικολάω τω Σαρώ.[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000032[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #032
Ευαγγέλιον και Ευαγγελιστάριον (τόμος δίπλος), Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000033[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #033
Μηνιαίον Απριλίου, Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000034[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #034
Ευχολόγιον…[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000320[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #320
Παρακλητική…[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000328[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #328
Μηνιαίον Φεβρουαρίου, Παρά Νικολάω Γλυκει τω εξ Ιωαννίνων.[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000334[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #334
φ.1. Κυρ. Ιωάννου και Πρωτοψάλτου της μεγάλης εκκλησίας.[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000335[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #335
φ.1 Αρχή συν θεώ αγίω των σημαδιών της ψαλτικής τέχνης….[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000336[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #336
Κράτηματα συν Θεω αγίω κατήχον εκ των πολλών τα εκλεκτότερα ποιήματα διαφόρων ποιητών παλαιών τε και νέων...[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000337[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #337
Αγιασματάριον το μέγα.[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000339[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #339
Απόστολος. Εκ της Εκλησιαστικής Τυπογραφίας του Φοίνικος.[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000341[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #341
Αρχή συν θεω Αγιω των απάντων ποιήματατων του μουσικοτάτου κυρίου Πέτρου του Κωνσταντινουπολίτου.[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000342[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #342
Μηνιαίον Ιουλίου, Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000343[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #343
Μηνιαίον Νοεμβρίου.[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000344[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #344
Ανθολόγιον περιέχον άπασαν την ακολουθίαν όλου του ενιαυτού…,18ος αι.[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000345[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #345
Ειρμολόγιον.[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000352[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #352
Ωρολόγιο Αραβικό.[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000353[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #353
Μηνιαίον Μαϊου, Παρά Νικολάω Γλυκεί εξ Ιωαννίνων.[/FONT]

[FONT=&quot][Φάκελος] GRGSA-DOD_REL001.00.F000354[/FONT][FONT=&quot]
Φάκελος #354
[Πεντηκοστάριον].[/FONT]
 
#7
Κυρ. Ιωάννου και Πρωτοψάλτου της μεγάλης εκκλησίας. (Τραπεζουντίου)
http://arxeiomnimon.gak.gr/search/resource.html?tab=tab02&id=16956
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκ 1090 σελίδων αποτελούμενος αυτός κώδικας της Παπαδικής αποτέλεσε την πρώτη ύλη για τις εξηγήσεις του Χουρμουζίου και συγκεκριμένα για της Ανθολογίες της Παπαδικής (Εσπερινός, Όρθρος, Θεία Λειτουργία), δηλαδή για τους κώδικες ΜΠΤ 703, 704 και 705.
 
#9
Καλό θα ήταν αν έχει κάποιος την τεχνογνωσία και τον χρόνο, να κατεβάσει τις σελίδες των μουσικών κωδίκων και να τα φτιάξει σε pdf, μην την πατήσουμε όπως με άλλες βιβλιοθήκες που έπεσαν (π.χ. Κοβεντάρειος).
 
Top