Αρθρογραφία Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου π. Σεραφείμ Φαράσογλου

pfilippou

Παναγιώτης Φιλίππου
#23
Βιβλιοκριτική στο περιοδικό "ΘΕΟΛΟΓΙΑ", Τόμος 70, Ιανουάριος-Μάρτιος 1999, Τεύχος 1, σσ. 189-191. Η παρούσα κριτική αφορά στο βιβλίο του Πρωτοψάλτου και Άρχοντος Διδασκάλου του Αποστόλου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Δημητρίου Εμμ. Νεραντζή «Συμβολή στην ερμηνεία του εκκλησιαστικού μέλους», Ηράκλειο Κρήτης, 1997.
 

Attachments

pfilippou

Παναγιώτης Φιλίππου
#24
"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΟΥΡΗΣ: Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ", Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της «Καθ' ημάς Ανατολής», Τόμος Β΄, Αθήνα 2006, σσ. 277-321.

Σημ.: Το παρόν άρθρο του π. Σεραφείμ Φαράσογλου για τον σπουδαίο και καλλιφωνότατο Δημήτριο Μαγούρη, συνοδεύεται από μουσικό παράρτημα, το οποίον παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
 

Attachments

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#25
"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΟΥΡΗΣ: Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ", Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της «Καθ' ημάς Ανατολής», Τόμος Β΄, Αθήνα 2006, σσ. 277-321.

Σημ.: Το παρόν άρθρο του π. Σεραφείμ Φαράσογλου για τον σπουδαίο και καλλιφωνότατο Δημήτριο Μαγούρη, συνοδεύεται από μουσικό παράρτημα, το οποίον παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ευχαριστίες θερμές. Ορθότερα, το παρόν βιογραφικό άρθρο-εισαγωγή συνοδεύει τη δημοσίευση των ΙΑ´ Εωθινών δοξαστικών και των σύντομων Δοξολογιών κατ'ήχον (στίχοι Α΄ χορού) του Δ. Μαγούρη σε χειρόγραφη μορφή (από αντίγραφα του Ι. Τζιρίνη). Οι συνθέσεις αυτές αξίζουν να καθαρογραφούν (με μερικές βελτιώσεις επί το ορθογραφικότερο και απαλείφοντας λάθη αντιγραφής).
 
Last edited:

pfilippou

Παναγιώτης Φιλίππου
#26
"Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ", Δελτίο Εταιρείας Μελέτης «Της καθ' ημάς Ανατολής», Τόμος Γ΄, Μνήμη Πηνελόπης Στάθη (1947-2008), Αθήνα 2011, σσ. 703-734.

*Σημ.: Στο μουσικόν παράρτημα, παρατίθενται ανέκδοτα μουσικά χειρόγραφα του Άρχοντος Δημ. Παϊκοπούλου.
 

Attachments

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#27
"Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ", Δελτίο Εταιρείας Μελέτης «Της καθ' ημάς Ανατολής», Τόμος Γ΄, Μνήμη Πηνελόπης Στάθη (1947-2008), Αθήνα 2011, σσ. 703-734.

*Σημ.: Στο μουσικόν παράρτημα, παρατίθενται ανέκδοτα μουσικά χειρόγραφα του Άρχοντος Δημ. Παϊκοπούλου.
Ήγουν:
 

Attachments

pfilippou

Παναγιώτης Φιλίππου
#28
"Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ (1913 - 1990)", Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής, «Δώρημα στον καθηγητή Βασίλειο Ν. Αναγνωστόπουλο», Αθήνα 2007, σσ. 14-50.

*Σημ.: Στο μουσικόν παράρτημα, παρουσιάζεται ένα πολύ σπουδαίο έργο (απομαγνητοφωνήσεις υπό Γ. Καρακάση): "Τα ένδεκα Εωθινά, ως ψάλλονται εν τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, κατά απαγγελία Αναστασίου Μιχαηλίδου του Άρχοντος Δομεστίκου". Νομίζω πως είναι ένα έργο πολύ μεγάλης σημασίας και σπουδαιότητος, το οποίον αξίζει την προσοχή και τη μελέτη όλων.

Αιωνία Τους η μνήμη και άξιος ο μισθός Αυτών!
 

Attachments

pfilippou

Παναγιώτης Φιλίππου
#29
"ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ, Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΦΟΣ", Περιοδικό «Πειραϊκή Εκκλησία», Έτος 17ο, Αρ. Φύλλου 187, Νοέμβριος 2007, σσ. 54-55.
 

Attachments

pfilippou

Παναγιώτης Φιλίππου
#30
"ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ, ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, 1910-1987", «Οι Ψάλτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου», Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα 1999, σσ. 76-96 & 207-244 (μουσικόν παράρτημα).
 

Attachments

pfilippou

Παναγιώτης Φιλίππου
#31
"ΕΠΤΑ ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ (1910-1987)", Περιοδική έκδοση του Συνδέσμου των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών «Η καθ' ημάς Ανατολή», Τόμος Γ΄, Αθήνα 1996, σσ. 257 - 298.
 

Attachments

Top