Αντί Μεσονυκτικού και Ωρών στην Απόδοση του Πάσχα

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Χαίρετε όλοι,

τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρουν οτι αντί Μεσονυκτικού κατά την Απόδοση του Πάσχα ψάλλεται η «εναρκτήριος ακολουθία του Πάσχα». Προφανώς αναφέρεται στην ακολουθία που αντικαθιστά το Μεσονυκτικό (τις Ώρες κτλ.) κατά τη Διακαινήσιμο εβδομάδα (όπως αναφέρει και το ΣΤ παρ. 1799). Φαντάζομαι η ίδια ακολουθία θα αντικαταστήσει και τις Ώρες κατά την απόδοση του Πάσχα.

Σχετικό: Εάν διαβαστούν (ή δεν διαβαστούν) Ώρες και δεδομένου οτι δεν διαβάζεται ο Κατηχητικός λόγος και δεν ψάλλεται το απολυτίκιο πώς θα γίνει η απόλυση του Όρθρου στην απόδοση του Πάσχα; Τριπλό Χριστός Ανέστη μετά το Δοξαστικό και τελική κατάληξη ακολουθούμενη από Ώρες ή από Ευλογημένη;

Ευχαριστώ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Χαίρετε όλοι,

τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρουν οτι αντί Μεσονυκτικού κατά την Απόδοση του Πάσχα ψάλλεται η «εναρκτήριος ακολουθία του Πάσχα». Προφανώς αναφέρεται στην ακολουθία που αντικαθιστά το Μεσονυκτικό (τις Ώρες κτλ.) κατά τη Διακαινήσιμο εβδομάδα (όπως αναφέρει και το ΣΤ παρ. 1799). Φαντάζομαι η ίδια ακολουθία θα αντικαταστήσει και τις Ώρες κατά την απόδοση του Πάσχα.
Ἀκριβῶς. Μέχρι καί τῆς θ΄ πρό τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναλήψεως.

Σχετικό: Εάν διαβαστούν (ή δεν διαβαστούν) Ώρες και δεδομένου οτι δεν διαβάζεται ο Κατηχητικός λόγος και δεν ψάλλεται το απολυτίκιο πώς θα γίνει η απόλυση του Όρθρου στην απόδοση του Πάσχα; Τριπλό Χριστός Ανέστη μετά το Δοξαστικό και τελική κατάληξη ακολουθούμενη από Ώρες ή από Ευλογημένη;

Ευχαριστώ.
Στήν ἐνοριακή πράξη μετά τό τριπλό Χριστὸς ἀνέστη τοῦ δοξαστικοῦ εὐθύς Εὐλογημένη.
... όσο ψάλλονται οι αίνοι έχει χρόνο ο παπάς να πει μυστικά την εκτενή, τα πληρωτικά, την κεφαλοκλισία και να κάνει την απόλυση. Μετά δε το Χριστὸς ἀνέστη γ΄, λέγει ο παπάς ευθύς την εναρκτήρια εκφώνηση της θείας λειτουργίας.
Ἄν διαβαστοῦν ὧρες στίς μονές, νομίζω ὅτι μετά τό τριπλό Χριστὸς ἀνέστη τοῦ δοξαστικοῦ λέγονται ἐκφώνως οἱ δεήσεις μέχρι τοῦ «Ὁ ὤν εὐλογητός...» καί ἀρχόμεθα τῆς ἐναρκτηρίου ἀκολουθίας ἀπό τοῦ Χριστὸς ἀνέστη (τρίς), συναπτομένης οὕτω τῆς α΄ ὥρας (πρβλ. κι ἐδῶ).


 
Top