Ανοιξαντάρια Κοσμά Δοχειαρίτου

Γιατί ὁ π. Δοσίθεος στή Διάταξις Αγρυπνίας τά ἀναφέρει ὡς Κοσμᾶ Δοχειαρίτου;

Ἐπίσης ἐδῶ (σ. 257/726) «Ἀνοιξαντάρια τονισθέντα παρὰ Κοσμᾶ μοναχοῦ Δοχειαρίτου»

Δημοσιεύονται στη μάλλον δυσεύρετη «Μικρὰ Συλλογή, ἀργοσυντόμων μουσικῶν μελῶν, χρησίμων ἰδίᾳ διὰ τὰς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω καὶ ταῖς λοιπαῖς Ἱεραῖς καὶ Σεβασμίαις Μοναῖς παννυχίδας, ἐκδιδομένων νῦν τὸ πρῶτον ἐπὶ τῇ βάσει τῶν γραμμῶν τῶν ἀρχαίων μουσικοδιδασκάλων ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ ἐπιτρόπου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέροντος Κυριακοῦ Ζαχαριάδου Ξηροποταμηνοῦ. Ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου, 1914, σελ. 80. Βλπ. Γρ. Θ. Στάθη, «Ἡ ἔντυπη παράδοση γιὰ τὴν ψαλτικὴ τέχνη στὸ Ἅγιον Ὄρος», Διαβάζω 68, (4.5.83) 41-45 (ειδ. 44-45)-είχε αναρτηθεί από τον μάρκελλο παλιότερα, και Βιβλιογραφία Β Ε Μουσικής, Γ. Χατζηθεοδώρου, τόμος Β´, αρ. 75. Βλπ κι εδώ στην παλαιά και στη νέα γραφή (εξήγηση ΚΑΨ; ) https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/110277#contents .Το «κατά την γραφήν, Κοσμά Δοχειαρίτου» του Νεκταρίου μον. Κατσαρού μάλλον εννοεί ότι πρωτογράφτηκαν στην παλαιά γραφή από τον Κοσμά, αλλά τα εξήγησε και τα επιμελήθηκε ο Κυριακός Ζαχαριάδης Ξηροποταμηνός. Το ζήτημα συνδέεται και με τα Ανοιξαντάρια που κατά παράκλησιν Αγιορειτών δημοσιεύει ο Ραιδεστηνός στο τέλος του Πεντηκοσταρίου του, ειδικά αν λάβουμε υπ' όψιν το ότι ορισμένες θέσεις των Ανοιξανταρίων του Ζαχαριάδη (κατά γραφήν Κοσμά) θυμίζουν τα «πολίτικα» του Ραιδεστηνού.... Το ίδιο και ο Αγαθ. Κυριαζίδης στο Εν Άνθος του δημοσιεύει Ανοιξαντάρια Χουρμουζίου «εκ των χφφ Ιωάσαφ Διονυσιάτου...».
 
Last edited:
Back
Top