Πότε ψάλλονται Ανοιξαντάρια.

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Ανοιξαντάρια ψάλλονται στις αγρυπνίες των Μεγάλων Εορτών.
Παρά ταύτα είθισται να ψάλλονται στις πανηγύρεις των Ναών.
Είναι όμως αυτό σωστό;

Προσωπικά προτιμώ να ψάλλω Κεκραγάριον του Ιακώβου ή του Βαλασίου ή "Μακάριος ανήρ"...
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#2
Στο Πατριαρχείο δεν ψάλλονται ποτέ. Σχεδόν παντού αλλού όμως τα ψάλλουν στις πανηγύρεις ναών και στις αγρυπνίες. Στο Άγιον Όρος ψάλλουν και μερικούς στίχους από τα συντετμημένα αργά Ανοιξαντάρια. Στη Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας στο Αγ. Όρος ψάλλουν και κάποια από τα ασύντμητα μία φορά το χρόνο στην πανύγηρη.

Δεν γνωρίζω εάν υπάρχει κάποιος κανόνας για το πότε πρέπει να ψάλλονται. Και εμένα θα μου άρεσε να λεγόταν το "Μακάριος ανήρ" κάθε τόσο στις ενορίες.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Μεταφέρω ἐδῶ προβληματισμό πού ξεκίνησε ἀλλοῦ μέ ἀφορμή ἐμπεριστατωμένο μήνυμα τοῦ ἀγαπητοῦ Διακόνου.
- Από πού προκύπτει ότι ψάλλονται τα Ανοιξαντάρια στους πανηγυρικούς Εσπερινούς, αντί να αναγιγνώσκονται;
Νά ἀναγιγνώσκονται τά Ἀνοιξαντάρια, ὅπως ἔχουν μελοποιηθεῖ μέ τά τριαδ(ολογ)ικά ἐφύμνια;
Ἐγώ θά ἤθελα νά μάθω πῶς προέκυψε αὐτή ἡ ἐκλογή τοῦ 1/4 τοῦ προοιμιακοῦ καί μελοποιήθηκε περιτέχνως;
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#4
Στη Ρουμανική ενοριακή πράξη ψάλλονται εξ όσων γνωρίζω και ανοιξαντάρια (τα οποία ονομάζουν Anixandare) και μακάριος ανήρ (αλλά με μελωδία απλή) βλ. www.stavropoleos.ro/files/Anixandare_Pasarea.pdf
και πολύ διαφορετικά εφύμνια, τα εξής τρία "Ευλογητός ει Κύριε", "Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε", "Δόξα σοι Κύριε τω τα πάντα ποιήσαντι" (το 1ο για στίχους 1-4, το 2ο για 5-8, το 3ο για 9-10 και μετά από δόξα και νυν).
Από την α΄ στάση του 1ου καθίσματος ψάλλονται 6 στίχοι- 2 από κάθε ψαλμό με απλή επίσης μελωδία.
Οι Ρουμάνοι εδώ έχουν κάνει ένα πάντρεμα της Ρωσικής με την Ελληνική τάξη, μια και πάντα ήταν κάπου στη μέση (μέχρι το 19ο αιώνα λειτουργούσαν σλαβονικά και ελληνικά): η εκλογή των στίχων και τα εφύμνια είναι ρωσικής προέλευσης, η δε μελωδία πλ. δ΄.
 
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#5
Μεταφέρω ἐδῶ προβληματισμό πού ξεκίνησε ἀλλοῦ μέ ἀφορμή ἐμπεριστατωμένο μήνυμα τοῦ ἀγαπητοῦ Διακόνου.
Νά ἀναγιγνώσκονται τά Ἀνοιξαντάρια, ὅπως ἔχουν μελοποιηθεῖ μέ τά τριαδ(ολογ)ικά ἐφύμνια;
Ἐγώ θά ἤθελα νά μάθω πῶς προέκυψε αὐτή ἡ ἐκλογή τοῦ 1/4 τοῦ προοιμιακοῦ καί μελοποιήθηκε περιτέχνως;
Λείψανον της παλαιάς πράξεως της ψαλμώδησης δηλ. ολόκληρου του Προοιμιακού;;;
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#6
Στη Ρουμανική ενοριακή πράξη ψάλλονται εξ όσων γνωρίζω και ανοιξαντάρια (τα οποία ονομάζουν Anixandare) και μακάριος ανήρ (αλλά με μελωδία απλή) βλ. www.stavropoleos.ro/files/Anixandare_Pasarea.pdf
και πολύ διαφορετικά εφύμνια, τα εξής τρία "Ευλογητός ει Κύριε", "Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε", "Δόξα σοι Κύριε τω τα πάντα ποιήσαντι" (το 1ο για στίχους 1-4, το 2ο για 5-8, το 3ο για 9-10 και μετά από δόξα και νυν).
Από την α΄ στάση του 1ου καθίσματος ψάλλονται 6 στίχοι- 2 από κάθε ψαλμό με απλή επίσης μελωδία.
Οι Ρουμάνοι εδώ έχουν κάνει ένα πάντρεμα της Ρωσικής με την Ελληνική τάξη, μια και πάντα ήταν κάπου στη μέση (μέχρι το 19ο αιώνα λειτουργούσαν σλαβονικά και ελληνικά): η εκλογή των στίχων και τα εφύμνια είναι ρωσικής προέλευσης, η δε μελωδία πλ. δ΄.
Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη.
Η παράδοση δεν είναι στατική ούτε ίδια παντού.
Και ευτυχώς οι ομόθρησκοί μας αδερφοί κρατούν τας παραδόσεις...
 

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
#7
Το αναφέρει ο π.Δοσίθεος στην διάταξη της αγρυπνίας ότι κάποτε ψαλλόταν ολόκληρος ο προοιμιακός...νομίζω αναφέρεται και στο τυπικό του Αγ.Σάββα...σε μουσικά χειρόγραφα προ του 13ου αι.υπάρχει μελοποιημένος ολόκληρος...
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
Λείψανον της παλαιάς πράξεως της ψαλμώδησης δηλ. ολόκληρου του Προοιμιακού;;;
Το αναφέρει ο π.Δοσίθεος στην διάταξη της αγρυπνίας ότι κάποτε ψαλλόταν ολόκληρος ο προοιμιακός...νομίζω αναφέρεται και στο τυπικό του Αγ.Σάββα...σε μουσικά χειρόγραφα προ του 13ου αι.υπάρχει μελοποιημένος ολόκληρος...
Εὐχαριστῶ πολύ!. Ὄντως ὁ π. Δοσίθεος, ὅπως πάντα, εἶναι πολύ κατατοπιστικός στό προμνημονευθέν ἔργο του, σελ. 27-29. Προσάγει ἀρχαῖες μαρτυρίες περί τῆς ψαλμωδήσεως ὁλοκλήρου τοῦ Προοιμιακοῦ "ἀργῶς καὶ μετὰ μέλους, ἀλλ᾿ οὐχί μετὰ τῶν δοξολογικῶν στίχων εἰς τὴν Παναγίαν Τριάδα, ἀπηχούντων πρᾶξιν μεταγενεστέραν τοῦ ΙΒ΄ αἰ."
Καί συνεχίζει: "Τανῦν μετὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ κανονάρχου (ὑπὸ τὸν πολυέλαιον) γεγονώτερον τοῦ στίχου 'Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα', οἱ χοροί ἄρχονται εἰς ἦχον πλ. Δ΄ (πάντοτε) τῶν Ἀνοιξανταρίων."
Καί στή συνέχεια, ἀφοῦ ἐπισημάνει ὅτι ἡ μελική σύνθεση τῶν Ἀνοιξανταρίων ἔχει γίνει ὄχι κατά στίχον ἀλλά κατὰ ἡμιστίχιον, καταγράφει τούς τέσσαρας τύπους αὐτῶν: α) Τὰ μέγιστα Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλους... β) Τὰ συντετμημένα Χουρμουζίου τοῦ Χαρτοφύλακος... γ) Τὰ ἀργοσύντομα ... τὰ λεγόμενα 'καλοκαιρινά' Γεωργίου Ραιδεστινοῦ, Κοσμᾶ Δοχειαρίτου κλπ. καί δ) Τὰ σύντομα Θεοδώρου Φωκαέως, Γ. Ραιδεστινοῦ (τὰ ἐπιλεγόμενα 'Πολίτικα'), Στεφάνου Λαμπαδαρίου κλπ.
 

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
#9
]ἀργῶς καὶ μετὰ μέλους, ἀλλ᾿ οὐχί μετὰ τῶν δοξολογικῶν στίχων εἰς τὴν Παναγίαν Τριάδα, ἀπηχούντων πρᾶξιν μεταγενεστέραν τοῦ ΙΒ΄ αἰ
Μάλλον από τις αρχές του 14ου αιώνα και εξής(Κουκουζέλη και μετά)
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#10
Βέβαια αυτό που πρέπει να σχολιάσουμε στο ΘΕΜΑ είναι πότε ψάλλονται ή πότε πρέπει να ψάλλονται τα Ανοιξαντάρια.
 
Last edited:

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#11
Στην παράδοση της Ρωσικής Μονής του Βαλαάμ (η οποία χρησιμοποιούσε μονοφωνική μουσική) υπάρχει μελοποιημένος ο προοιμιακός ψαλμός ως εξής:

α. Ψάλλεται το «Δεύτε προσκυνήσωμεν» ως εξής:
1. Δεύτε προσκυνήσωμεν τω Βασιλεί ημών Θεώ
2. Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τω Βασιλεί ημών Θεώ
3. Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν αυτώ Χριστώ τω Βασιλεί και Θεώ ημών.
4. Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν αυτώ.

β. Πρωτοψάλτης (το σλαβονικό κείμενο σημαίνει ακριβώς «κορυφαίος»): Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, εὐλογητός εἶ Κύριε.
Α΄χορός:Κύριε ὁ Θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα, εὐλογητός εἶ Κύριε.
Β΄χορός: Καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω, εὐλογητός εἶ Κύριε.
Α΄χορός: Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. Θαυμαστά τά ἔργα σου, Κύριε.
Β΄χορός: Ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα. Θαυμαστά τά ἔργα σου, Κύριε.
Α΄χορός: Ἀναμέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα. Θαυμαστά τά ἔργα σου, Κύριε.
Β΄χορός: Καὶ χλόην τὴ δουλεία τῶν ἀνθρώπων. Θαυμαστά τά ἔργα σου, Κύριε.
Α΄χορός: Πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας. Δόξα σοι, Κύριε, τῷ τά πάντα ποιήσαντι.
Β΄χορός: Ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων. Δόξα σοι, Κύριε, τῷ τά πάντα ποιήσαντι.
Α΄χορός: Τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος. Δόξα σοι, Κύριε, τῷ τά πάντα ποιήσαντι. (κατά τή διάρκεια αὐτοῦ τοῦ ἐφυμνίου ὑπάρχει καί μίνι κράτημα, νενανε κλπ!!!)
Β΄χορός: Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Δόξα σοι, Κύριε, τῷ τά πάντα ποιήσαντι. (κατά τή διάρκεια αὐτοῦ τοῦ ἐφυμνίου ὑπάρχει καί μίνι κράτημα, νενανε κλπ!!!)
Α΄χορός: Δόξα Πατρί... Δόξα σοι, Κύριε, τῷ τά πάντα ποιήσαντι. (κατά τή διάρκεια αὐτοῦ τοῦ ἐφυμνίου ὑπάρχει καί μίνι κράτημα, νενανε κλπ!!!)
Καὶ νῦν ... Δόξα σοι, Κύριε, τῷ τά πάντα ποιήσαντι. (κατά τή διάρκεια αὐτοῦ τοῦ ἐφυμνίου ὑπάρχει καί μίνι κράτημα, νενανε κλπ!!!)
Α΄χορός: Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός
Β΄χορός: Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός
Α΄χορός: Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.
Β΄χορός: Δόξα σοι ὁ Θεός.

Οι ψαλλόμενοι υπό των χορών στίχοι ψάλλονται όπως οι στίχοι προ των στιχηρών, δηλ. το μισό περίπου εμμελώς χύμα και το μισό σε «κανονικό»χρόνο.

Επίσης υπάρχουν μελοποιήσεις με διαφορετική επιλογή στίχων και συντομότερη (αλλά πάντα μονοφωνική) μελωδία.
Φυσικά στη σύγχρονη ενοριακή πράξη της Ρωσίας οι στίχοι έχουν μειωθεί ...
 
Last edited:

Deacon

Παλαιό Μέλος
#13
π. Μάξιμος;9395 said:
Νά ἀναγιγνώσκονται τά Ἀνοιξαντάρια, ὅπως ἔχουν μελοποιηθεῖ μέ τά τριαδ(ολογ)ικά ἐφύμνια;
Ἐγώ θά ἤθελα νά μάθω πῶς προέκυψε αὐτή ἡ ἐκλογή τοῦ 1/4 τοῦ προοιμιακοῦ καί μελοποιήθηκε περιτέχνως;
Λίαν προσεχώς (... ελπίζω :)) θα ανεβάσω αρχειάκι .xls στο οποίο θα φαίνονται όλα τα τριαδ(ολογ)ικά εφύμνια των αρχαίων ανοιξανταρίων κατά μελοποιό και κατά ημιστίχιον (ή κατά στίχον για τις μελοποιήσεις του 19ου αι.), όσα σώζονται σε παλαιές και νεότερες παπαδικές. Τα συμπεράσματα θα είναι πολύ χρήσιμα, γιατί περιλαμβάνουν όλους τους γνωστούς μελοποιούς, από τον ΙΓ' μέχρι τον ΙΘ' αι.

Το πρώτο που θα ήθελα να πώ εδώ, είναι ότι, όπως σωστά (κατά την γνώμη μου) αναφέρει κι ο π. Δοσίθεος στην "Διάταξη της αγρυπνίας" κατά το ΤΑΣ, δεν πρέπει τα ανοιξαντάρια να εψάλλοντο με τριαδικά εφύμνια, τον ΙΒ αι. τουλάχιστον.
Και το λέω αυτό γιατί:
1. Δεν αναφέρει τίποτα σχετικό το ΤΑΣ
2. Όπως θα δείτε και στο xl-όχαρτο που θα ανεβάσω, φαίνεται ότι κατά τους ΙΓ' και ΙΔ' αι. γίνεται ουσιαστικά η πρώτη προσπάθεια μελοποίησης των ανοιξανταρίων με εφύμνια, όχι τριαδικά απαραίτητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας από τους παλαιούς μελοποιούς δεν έχει συνθέσει πλήρη σειρά ανοιξανταρίων, αν και μερικοί έχουν 2-3 διαφορετικές συνθέσεις για το ίδιο ημιστίχιο !!! (ο Κουκουζέλης π.χ.).
Επίσης, τα εφύμνια ποικίλουν από το βασικό "δόξα σοι ο Θεός" μέχρι πολύπλοκα και μεγάλα εφύμνια με πραγματικά τριαδολογικό περιεχόμενο, όχι μόνο από μελοποιό σε μελοποιό, αλλά κάποιες φορές από σύνθεση σε σύνθεση του ιδίου ημιστιχίου από τον ίδιο μελοποιό!!! (δηλαδή, π.χ. στο ημιστίχιο "Ήτω η δόξα Κυρίου..." μπορεί ένας συνθέτης να έχει δύο διαφορετικές συνθέσεις γνωστές, με διαφορετικό εφύμνιο σε κάθε σύνθεση).

Όλα αυτά δείχνουν ότι την περίοδο εκείνη έχουμε διαμόρφωση μιάς κατάστασης και όχι καταγραφή υπαρχούσης, άρα πιστεύω ότι πριν από αυτές τις συνθέσεις μάλλον υπήρχε κάτι απλούστερο χωρίς εφύμνια, τουλάχιστον κατά το ΤΑΣ.

Εξάλλου, το γεγονός ότι οι παλαιοί συνθέτες μελοποιούν κατά κανόνα μερικούς και όχι όλους τους στίχους δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να τα μελοποιούσαν ως μαθήματα και όχι ως μέλη προς λατρευτική χρήση απόλυτα.

Κάτι τελευταίο. Πιθανόν η εμμελής στιχολογία τμήματος κι όχι του συνόλου του προοιμιακού με εφύμνια (φαίνεται σταθερό σε όλους τους στίχους σχεδόν το "δόξα σοι ο Θεός", όπως θα δούμε), να είναι προϊόν της παλαιάς ασματικής πράξης. Μιά ιδέα είναι αυτή.

Περισσότερα, προσεχώς.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#14
Λίαν προσεχώς (... ελπίζω :)) θα ανεβάσω αρχειάκι .xls στο οποίο θα φαίνονται όλα τα τριαδ(ολογ)ικά εφύμνια των αρχαίων ανοιξανταρίων κατά μελοποιό και κατά ημιστίχιον (ή κατά στίχον για τις μελοποιήσεις του 19ου αι.), όσα σώζονται σε παλαιές και νεότερες παπαδικές. Τα συμπεράσματα θα είναι πολύ χρήσιμα, γιατί περιλαμβάνουν όλους τους γνωστούς μελοποιούς, από τον ΙΓ' μέχρι τον ΙΘ' αι.
...Κάτι τελευταίο. Πιθανόν η εμμελής στιχολογία τμήματος κι όχι του συνόλου του προοιμιακού με εφύμνια (φαίνεται σταθερό σε όλους τους στίχους σχεδόν το "δόξα σοι ο Θεός", όπως θα δούμε), να είναι προϊόν της παλαιάς ασματικής πράξης. Μιά ιδέα είναι αυτή.
Ἱερολογιώτατε καί ἀγαπητέ διάκονε,
α) Μέ χαρά καί ἐνδιαφέρον θά περιμένουμε τό ἀρχειἀκι.
β) Ὅπως εἶχα γράψει καί σύμφωνα μέ τίς πηγές πού ἐγώ εἶχα ὑπ᾿ ὄψιν μου (Τρεμπέλας, Φουντούλης) ὁ ᾀσματικός ἑσπερινός δέν εἶχε τόν 103 Ψαλμό - Προοιμιακό.

Μποροῦμε νά ἐξετάσουμε ἄν ἡ μοναχική (ἐμμελής) στιχολογία τοῦ Προοιμιακοῦ εἶχε ἐφύμνια; τί εἶναι αὐτό τό
Καὶ πάλιν
Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.​
Τό αὐτό καί μετά τούς ψαλμούς τοῦ ἐξαψάλμου.

Συμπλήρωμα: Ἄν ἡ ἀναφορά σας στήν ᾀσματική πράξη δέν ἀφορᾶ στόν Προοιμιακό καθ᾿ αὐτόν συμπληρώνω ὅτι ὄντως ὁ α΄ ψαλμός τοῦ ᾀσματικοῦ ἑσπερινοῦ ἔχει ἐφύμνιον Δόξα σοι ὁ Θεός.
Καὶ ἐπάκουσόν μου. Δόξα σοι ὁ Θεός.
Κλῖνον Κύριε τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσόν μου, ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ ἐγὼ.
Δόξα σοι ὁ Θεός.​

Αὐτό ἴσως λέει πολλά...
 
Last edited:

Deacon

Παλαιό Μέλος
#15
Ανεβάζω το αρχείο που υποσχέθηκα, μισό δυστυχώς διότι δεν πρόλαβα να το ολοκληρώσω λόγω υποχρεώσεων, και επειδή θα απουσιάσω για λίγο (...μάλλον πολύ το βλέπω) καιρό απο το forum.

View attachment Ανοιξαντάρια Τριαδικοί στίχοι.rar

Για όποιον ενδιαφέρεται να συμπληρώσει τα ελλείποντα, ενημερώνω ότι λείπουν ακόμη:

α. Ανοιξαντάρια αρχαία κατά ημιστίχιον, συντετμημένα υπό Κων/νου Πρωτοψάλτου
β. Ανοιξαντάρια κατά στίχον υπό Στεφάνου Λαμπαδαρίου
γ. Ανοιξαντάρια κατά ημιστίχιον υπό Γεωργίου Ρεδαιστηνού (τα "καλοκαιρινά")
δ. Ανοιξαντάρια κατά στίχον υπό Γεωργίου Ρεδαιστηνού (τα "πολίτικα")

και ό,τι άλλο υπάρχει, που δεν το γνωρίζω.

Χαιρετώ σας λοιπόν, αγαπητοί συνομιληταί, ανώνυμοι, επώνυμοι, πολυμαθείς, ημιμαθείς και αμαθείς, Γραμματείς και Φαρισαίοι (ένας λιγότερος από σήμερα, κ. Καλπακίδη:)), μουσικολόγοι και μουσικολογούντες, και οι λοιποί ... πολυάσχολοι και αργόσχολοι, σχετικοί και άσχετοι, φίλοι, άσπονδοι ή μη, των Κληρικών (σε ένα 24ωρο πάνω από 40 μηνύματα για την ασχετοσύνη των Κληρικών, και πώς αυτή αντιμετωπίζεται από τους ... έρμους τους ψάλτες :eek:. Αν ανοίγαμε ένα θέμα για ασχετοσύνη (αφήστε τις απαράδεκτες συμπεριφορές) των ψαλτών και το τί τραβάνε κάποιοι Κληρικοί για να ξελειτουργηθούνε θα έγραφε κανείς τίποτα; Πόσο δίκαιοι είμαστε...!).

Φεύγοντας, θα ήθελα να εξάρω το ήθος και την συμπεριφορά κάποιων συνομιλητών.
1. Του κ. Δημήτρη Κουμπαρούλη, για την διάκρισή του, την άψογη διοργάνωση για κάτι τόσο ευρύ όσο αυτό το φορουμ, τα επιτυχημένα (ως επί το πλείστον) θέματα που πρότεινε, τις ώριμες επεμβάσεις του σε πολλά θέματα και την δικαιοσύνη απέναντι σε όλα τα μέλη. Κύριε Κουμπαρούλη σας ευχαριστώ για όλα. Keep up!!!
2. Της συνδιαχειρίστριας κ. Μαγδαληνής Κουμπαρούλη. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι το μόνο ίσως μέλος που μπόρεσε να δεί με ανοιχτό μυαλό κάποια δύσκολα θέματα και να συζητήσει σοβαρά και με επιχειρήματα για αυτά, χωρίς "ύποπτες" εμμονές. Ας με συγχωρέσει μόνο για την σαφή στάση μου απέναντι στην ψαλμωδία των γυναικών. Της εξήγησα ότι θεωρώ την στάση αυτή θέση και διδασκαλία της Εκκλησίας, κι ότι δεν είναι απλά ένα καπρίτσιο μου.
3. Του π. Μαξίμου, γιατί προσπαθεί να προλάβει εντάσεις και δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες.
4. Κάποιων μελών (ας μην αναφέρω 1 ή 2 πρόσωπα για να μην αδικήσω κανέναν που ξεχνώ) που μοιράζονται μαζί μας πολύτιμα στοιχεία και κείμενα ανιδιοτελώς και συνεχώς. Αυτές είναι σωστές νοοτροπίες. Δώσε ό,τι έχεις και ξέρεις, για να ωφεληθούν κι άλλοι και για να ωφελήσουν κι αυτοί εσένα.

Αυτά!
 
Last edited:
#16
Παναγιώτη,

στην Ρωσική-Φιλανδική μονή του Βαλαάμ κατά την παράδοση (τουλάχιστον κατά την παράδοση που έχουμε στη Φιλανδία στην μονή Βαλαάμ που συνεχίζει τις παραδόσεις της μονής Βαλαάμ, στη Ρωσία έκλεισε το μοναστήρι για δεκάδες χρόνια), με τους στίχους των Ανοιξανταρίων ο αναγνώστης λέγει και τους υπόλιπους στίχους οι οποίοι δεν ψάλλονται. Το ίδιο γίνεται και στον πολυέλεο και στο Μακάριος Ανήρ του Βαλαάμ. Κατά αυτή την παράδοση, τα ανοιξαντάρια ψάλλονται σε όλες τις αγρυπνίες, δηλαδή κάθε Σάββατο το απόγευμα-βράδυ και στις γιορτές, αλλά ποτέ στους απλούς εσπερινούς.

Και μια μουσική παρατήρηση, στην μονή του Βαλαάμ έψαλλαν αρχικά μονοφωνία, αλλά μάλλον οι δικές τους μελωδίες έχουν χαθεί ήδη τον 16-17ο αιώνα. Το όμπιχοτ του Βαλαάμ, αν και φαίνεται μονοφωνικό, ψαλλόταν κατά τετραφωνίαν. Σήμερα στο "ρώσικο" Βαλαάμ ψάλλουν κυρίως μονοφωνία, στο "φιλανδικό" Βαλαάμ τετραφωνία.
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#17
Ιάκωβε ευχαριστώ για την πληροφορία!
Την έπαθα κι εγώ σαν τους ψάλτες της Βουλγαρίας που επειδή το αναστασιματάριό τους έχει τους 2 πρώτους στίχους της στιχολογίας "Θοῦ Κύριε" ως υπόδειγμα ψάλλουν μόνο αυτούς... :p:eek:
Είδα τους στίχους αυτούς που αναφέρω μελοποιημένους και υπέθεσα ότι μόνο αυτοί χρησιμοποιούνται....
Καλώς όρισες στο φόρουμ :wink:
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#18
...θα απουσιάσω για λίγο (...μάλλον πολύ το βλέπω) καιρό απο το forum.
Πάτερ, ευχαριστώ (και εκ μέρους πολλών είμαι σίγουρος) για τη συνεισφορά σου στο φόρουμ ώς τώρα και για τα καλά σου λόγια.

Αν ανοίγαμε ένα θέμα για ασχετοσύνη (αφήστε τις απαράδεκτες συμπεριφορές) των ψαλτών και το τί τραβάνε κάποιοι Κληρικοί για να ξελειτουργηθούνε θα έγραφε κανείς τίποτα; Πόσο δίκαιοι είμαστε...!).
Θα ανοίξουμε και αυτό το θέμα. Πολλά έχουν να ακουστούν και εκεί.
 

Dionysios

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης, «γηράσκω ἀεὶ διορθούμενο
#19
Σημείωσις συντονιστοῦ.
Κάποια μηνύματα ἐκτὸς θέματος μετεφέρθησαν σὲ νέο θέμα στὴν συζήτησι «Ψαλτικὴ σὲ ἄλλες γλῶσσες».
 
Last edited:

Lampadarios

Καλαφάτης Θανάσης
#20
Επισυνάπτω μια μικρή μελέτη που έκανα σχετικά με το πότε ψάλλονται τα Ανοιξαντάρια, και πότε ψάλλεται ή αναγινώσκεται το "Μακάριος Ανήρ" κατα την τάξη του Αγίου Όρους.
Ως βοηθήματα είχα το "Αγιορειτικόν Τυπικόν" του καριώτικου κελλίου του Ευαγγελισμού, και το Τυπικό (χειρόγραφο εκδομένο) της Ι.Μ. Διονυσίου Αγ. Όρους. Δεν έχω κανένα άλλο απο Άγιο Όρος.

Επίσης επισυνάπτω και μερικές σελίδες απο το βιβλίο "Ορθόδοξος Εσπερινός"του π. Δημητρίου Βακάρου σχετικά με τα Ανοιξαντάρια και "Μακάριος ανήρ". Οι στίχοι των ανοιξανταρίων που παραθέτει είναι απο την ΖΩΗ.

Σας χαιρετώ για μια βδομάδα...
 

Attachments

Top