Ανοιξαντάρια «τα μέγιστα»

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#1
Λείπουν ἀπό τή συλλογή τοῦ ψαλτολογίου τά μέγιστα ἀνοιξαντάρια τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλους.
Μπορεῖ κάποιος νά τά προσφέρει σέ ψηφιακή μορφή;
 
Top