Ανθολόγιον του Ph. Vitali (Roma, 1738)

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#5
Πάντως πρόκειται γιά οὐνίτικη ἔκδοση....
Αυτό από που (μπορεί να) φαίνεται. Δεν έχει καν ένδειξη τόπου έκδοσης. Από το περιεχόμενο ίσως, αλλά ποιο ακριβώς;

Γράφει βέβαια η ιστοδελίδα Chiesa Ortodossa di Grecia (=Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος), αλλά κι αυτό δεν φαίνεται από ποθενά μέσα στα βιβλία.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Αυτό από που (μπορεί να) φαίνεται. Δεν έχει καν ένδειξη τόπου έκδοσης. Από το περιεχόμενο ίσως, αλλά ποιο ακριβώς;

Γράφει βέβαια η ιστοδελίδα Chiesa Ortodossa di Grecia (=Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος), αλλά κι αυτό δεν φαίνεται από ποθενά μέσα στα βιβλία.
Διάβαζα τήν ἀκολουθία τῆς Β΄ Ἰουλίου π. χ. καί ἀναφέρεται στή Μονή Κρυπτοφφἐρης.

 
#9
Last edited:
#10
Κάνοντας αντιπαράθεση των δύο εκδόσεων, στην ακολουθία της 1ης Αυγούστου, ανακαλύπτω τα εξής στην έκδοση 1738:

1. Στα απόστιχα του εσπερινού έχει στιχηρά της οκτωήχου.
2. Καθίσματα τα της οκτωήχου.
3. Κανόνες της οκτωήχου, του σταυρού και των αγίων (αυτές οι τρεις πρώτες διαφορές μου δείχνουν μία αρχική ακολουθία εις στ΄)
4. Ύπαρξη β΄ ωδής.
5. Ζητά στην λειτουργία την ακολουθία εις μάρτυρας (έχει σχέση με το #9;).
 

Attachments

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#11
Κάνοντας αντιπαράθεση των δύο εκδόσεων, στην ακολουθία της 1ης Αυγούστου, ανακαλύπτω τα εξής στην έκδοση 1738:

1. Στα απόστιχα του εσπερινού έχει στιχηρά της οκτωήχου.
2. Καθίσματα τα της οκτωήχου.
3. Κανόνες της οκτωήχου, του σταυρού και των αγίων (αυτές οι τρεις πρώτες διαφορές μου δείχνουν μία αρχική ακολουθία εις στ΄)
Βλέπε ακριβώς την ίδια διάταξη και στο ΤΑΣ (2010) κεφ. κς΄.

Βλ. σχετικό θέμα εδώ.

5. Ζητά στην λειτουργία την ακολουθία εις μάρτυρας (έχει σχέση με το #9;).
Λογικά αναφέρεται στα αναγνώσματα της λειτουργίας και το κοινωνικό, όπου προτιμά και επιλέγει Μαρτυρικά. Σύνηθες παράδειγμα επιλογής "κοινών" αναγνωσμάτων και αναφοράς και στο ΤΑΣ π.χ. «Εις την Λειτουργίαν, η ακολουθία του μάρτυρος», ΤΑΣ (2010), Κεφ. ια΄, 7 Σεπτεμβρίου. (άμεση σχέση με το #9 μόνον ως προς το περιεχόμενο).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#12

Στό ἔργο Ανθολόγια και «Συνθετικές Εκδόσεις» Λειτουργικών Βιβλίων (16ος-19ος αιώνας), Τρ. Σκλαβενίτης (σελ. 12 τοῦ pdf) γίνεται ἀναφορά καί στίς ἐκδόσεις τῶν Καθολικῶν γιά τούς Οὐνίτες τῆς Δύσης καί Ἀνατολῆς. Καί καταγράφεται πρῶτα τό Νέον Ανθολόγιον, 1598 καί μετά τό παρόν Ἀνθολόγιον-Σειρά λειτουργικῶν βιβλίων τοῦ 1738 (ἐπισυνάπτεται τό ἀπόσπασμα).

 

Attachments

Top