Αναστασιματάριον Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου (πληκτρολόγηση Εφεσίου 1820 και εκδ. 1869)

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#21
Αγαπητέ Νίκο, θερμές ευχαριστίες για την προσφορά σου! Ήταν κάτι που έλειπε και θα είναι χρήσιμο για πολλούς.
 

nikosthe

Νίκος Θεοτοκάτος
#22
Συνάδελφε είσαι και πολύ μάγκας, αν σου πούμε απλά συγχαρητήρια, οι λέξεις κάπου χάνουν το νόημά τους... Εδώ πέρα άλλοι κάνουν πολύ υποδεέστερες εργασίες και ζητούν χρήματα κι εσύ μας προσφέρεις ένα τόσο σημαντικό πόνημα δωρεάν! Δεν είναι μόνο το βιβλίο λοιπόν που προσφέρεις, αλλά το παράδειγμά σου αποτελεί οδηγό για όλους μας!
 

nicos

Νικόλαος Κουμαραδιός
#23
Αγαπητοί συνάδελφοι,
σε μερικούς απο εμάς όταν προσπάθησαν να εκτυπώσουν το βιβλίο, παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα μή εμφάνισης κάποιων χαρακτήρων, όπως της βαρείας και της χρονικής αγωγής.
Το πρόβλημα αυτό έχει διορθωθεί και έχει ήδη αναρτηθεί στο site http://nicoskoumaradios.webnode.gr η αναθεωρημένη έκδοση.
Επομένως, ακόμη και αυτό που υπάρχει εδώ μία σελίδα πρίν, είναι η παλιά. Μιάς και δεν μπορώ να την κατεβάσω, αν μπορεί κάποιος admin να βοηθήσει θα ήταν χρήσιμο.
Οπότε... στο site!
Ευχαριστώ
 

nicos

Νικόλαος Κουμαραδιός
#24
Κατόπιν παρακλήσεων, ιδού και το Παράρτημα του Αναστασιματαρίου, που περιέχει τα Αναστάσιμα Εξαποστειλάρια καθώς και τις Υπακοές των οκτώ ήχων, στο site.
Νίκος
 

Nikos_123

Νέο μέλος
#25
Αδελφέ Νίκο, όσα ευχαριστώ και αν σου πεί ο κάθε ένας απ' το φόρουμ θα είναι λίγα. Ο θεός να σου χαρίζει δύναμη και υγεία έτσι όπως μας χάρισες και εσύ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ αυτόν τον πολύτιμο θυσαυρό! Με την έκδοση του 1820 είχα "βγάλει'' τα μάτια μου :D
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#26
Κύριε Νῖκο συγχαρητήρια καί πολλά εὐχαριστῶ πολύ διά τήν πολύτιμον δωρεάν ἐργασίαν σας διά τήν ψαλτικήν.

Θά ἤθελα νά σᾶς ζητήσω μίαν χάριν ὥστε ἡ ἐργασία σας νά ἀξιοποιηθῆ
ἕνα βηματάκι περισσότερον:

Ὡς γνωστόν ὑπάρχει πλέον ἡ δωρεάν δυνατότης νά πάρωμε ἀρχεῖα τῶν δύο προγραμμάτων Πανδουρίς καί ΜΚ
(οὐχί .doc ἤ .pdf ἄλλά .pan & .mk3) καί νά παίξωμε αὐτομάτως τήν ἠλεκτρονικήν (μαθηματικήν)
παραλλαγή των καί δή μέ ἀνθρωπίνην φωνήν προφέρουσα τούς φθόγγους
"Πααα Βου, Γαααα...." καί ἀναλύουσαν χαρακτῆρας ποιότητος.

http://analogion.com/forum/showthread.php?p=178665

μέ τήν διαδικασίαν:
http://bzquality.files.wordpress.com/2013/09/bzq-pandouris-import-step-by-step-greek.pdf

Ἐπειδή τήν ἐργασίαν σας ἔχετε γράψει εἰς τό Πανδουρίς,
θερμῶς σᾶς παρακαλῶ νά ἀναρτήσητε (ἔστω καί προσωρινῶς) τό Ἀναστασιματάριον
ἤ καλύτερον τμήματα αὐτοῦ ὡς ἀρχεῖα .pan,(ἐπαναλαμβάνω διά νά εἶμαι σαφής, ὄχι .doc, .pdf ἀλλά .pan).

Εύχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#27
Ὁ κ. Νικόλαος Κουμαραδιός εἶχε ἐκτός τῆς ἀνωτέρω πολυτίμου προσφορᾶς του,
τήν εὐγενῆ καλωσύνην νά προσφέρῃ δωρεάν τήν, ὑπό τοῦ ἰδίου, χρονοβόρον μεταγραφήν τοῦ Ἀναστασιματαρίου τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελοπονησσίου είς ἀρχεῖα Πανδουρίς, τύπου .pan. Τά ὁλόκληρα ἀρχεῖα ταῦτα εἶναι λίαν ἐκτενῆ διά νά μεταφερθοῦν είς τό πρόγραμμα BZQ. Ἀπό τό πρόγραμμα Πανδουρίς δύνασθε νά ἐπιλέξητε ἕνα μικρό μέρος τοῦ Ἀναστασιματαρίου π.χ. ἕνα τροπάριον ἕως π.χ. περίπου 3 σελίδας μήκους, νά τό μεταφέρετε είς τό BZQ καί νά ἀκούσητε τήν παραλλαγήν. Βεβαίως εἶναι ἀπαραίτητον νά ἀρχίζῃ ἡ παρτιτούρα μέ τήν ἀρκτικήν μαρτυρίαν, δηλαδή Ἦχον καί έναρκτήριον φθόγγον.

Κατέβασμα ἀρχείων .pan :
https://bzquality.wordpress.com/examples/
 
Top