Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου

Vladik

Well-known member
Δόξα καί νύν Θεοτοκίον, Ήχος Γ'. Ψάλλει: Πατήρ Δανιήλ Δανιηλαίων.

 
Top