Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου

fchatzig

Μέλος
Δογματικό Δοξαστικό, Την Παγκόσμιον δόξαν, Ήχος Α'.


Στο youtube αναφέρεται οτι είναι Λαυρεώτες πατέρες που ψάλλουν και όχι Δανιηλαίοι. Πόσο μάλλον ο π. Δανιήλ που αν έψελνε θα το καταλαβαίναμε σίγουρα (πχ στα προηγούμενα που αναρτήθηκαν)
 

Vladik

Well-known member
Απόστιχα Αναστάσιμα, Ήχος Α'. Ψάλλει: Πατήρ Δανιήλ Δανιηλαίων

 

Vladik

Well-known member
Δόξα καί νύν Θεοτοκίον, Ήχος Α'. Ψάλλει: Πατήρ Δανιήλ Δανιηλαίων

 

Vladik

Well-known member
Πάσα πνοή, Αινείτε Αυτόν, Ήχος Α'. Ψάλλει: Πατήρ Δανιήλ Δανιηλαίων

 

Vladik

Well-known member
Είς τούς Αίνους, Στιχηρά Αναστάσιμα, Ήχος Α'. Ψάλλει: Πατήρ Δανιήλ Δανιηλαίων

 

Vladik

Well-known member
Στιχηρά Αναστάσιμα, Ήχος Β'. Ψάλλει: Πατήρ Δανιήλ Δανιηλαίων

 

Vladik

Well-known member
Δογματικό Δοξαστικό, Παρήλθεν η σκιά τού νόμου, Ήχος Β'. Ψάλλει: Πατήρ Δανιήλ Δανιηλαίων

 

Vladik

Well-known member
Απόστιχα Αναστάσιμα, Ήχος Β'. Ψάλλει: Πατήρ Δανιήλ Δανιηλαίων

 

Vladik

Well-known member
Είς τούς Αίνους, Στιχηρά Αναστάσιμα, Ήχος Β'. Ψάλλει: Πατήρ Δανιήλ Δανιηλαίων

 

Vladik

Well-known member
Δογματικό, Δοξαστικό, Πώς μη Θαυμάσωμεν, Ήχος Γ'. Ψάλλει: Πατήρ Δανιήλ Δανιηλαίων

 
Top