Αλληλουϊάριον Χρυσάφου

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#21
Στὰ παραδείγματα ποὺ παραπέμπεις ἀπὸ τὸ Ταμεῖον Ἀνθολογίας, πρόκειται γιὰ τυπογραφικὸ λάθος - μετακίνηση τοῦ συμβόλου. Ἂν βρεῖς σὲ τυπωμένο βιβλίο σκέτο ἀντικένωμα κάτω ἀπὸ ἀπόστροφο χωρὶς νὰ προηγεῖται ὀλίγον μὲ γοργὸν - διότι ἐκεῖ ἀνήκει τὸ ἀντικένωμα - εὐχαρίστως τὸ ξανασυζητᾶμε. Ὁ δὲ ὁρισμὸς τοῦ Χρυσάνθου (ἐπισυνάπτεται) πέραν τῆς ἀσάφιάς του, δὲν ἔχει χρήση στὶς ἐξηγήσεις. Ἀφ' ἑνὸς δὲν παρατηρεῖται διπλὴ ἢ τριπλὴ κάτω τοῦ ἀντικενώματος, ἀφ' ἑτέρου δὲν τοποθετεῖται σκέτο κάτω ἀπὸ ὅλους τοὺς χαρακτῆρες πλὴν τῶν κεντημάταν. Μἐ ἁπλὴ ναί.

Μερικὰ παραδείγματα ἐπ' αὐτοῦ, ἀπὸ τὸν πρῶτο τόμο τοῦ Ταμείου τοῦ Χουρμουζίου, γιὰ νὰ πάρουμε μία γεύση ὅτι μὲ τὴν τοποθέτηση ὑπάρχει θέμα.
View attachment 102139
Σὲ ποιόν ἐκ τῶν δύο χαρκατήρων ἀνήκει τὸ ἀντικένωμα;
View attachment 102140
Σὲ ἴδια φράση βλέπουμε καθαρὰ τὸ ἀντικένωμα κάτω ἀπὸ τὸ ὀλίγον.
View attachment 102141
Τὸ πρῶτο φαίνεται μετακινημένο, ὅμως δὲν γίνεται νὰ ἀνήκει στὴν ἀπόστροφο καὶ νὰ ἔχουμε δύο ἀντικενώματα στὴν σειρά.
Βλέποντας τα παραδείγματα που προσέθεσες, θα σε παραπέμψω πάλι στα χειρόγραφα. Αναρτώ και την πρώτη σελίδα των Λειτουργικών του Μ. Βασιλείου, όπως και την πρώτη σελίδα του Γεύσασθε του Χρυσάφου του Νέου. Είναι τόσο ξεκάθαρο πως αναφέρεται στην απόστροφο, που το μεγαλύτερο μέρος του αντικενώματος είναι μετά απ' αυτήν, ενώ το μέγεθός του δε συγκρίνεται με τις άλλες περιπτώσεις που μπαίνει αντικένωμα σε ολίγον και ακολουθεί απόστροφος. Επίσης, δε θα δεις κάτι παρόμοιο να κάνει σε άλλη θέση.
Η έκδοση μπορεί να έχει διάφορα σφάλματα και παρανοήσεις του τυπογράφου, τα οποία να του επεσήμανε στην πορεία ο Χουρμούζιος (διότι είναι λογικό να γράφηκε ο α' τόμος πριν από το β'), όμως τα χειρόγραφα είναι σαφή. Εκτός αυτού, τα βιβλία τυπώθηκαν το 1824, ενώ ο ΜΠΤ 705 γράφηκε το 1829.
Επειδή με ενδιαφέρει το θέμα, για να δούμε δηλαδή μήπως προϊόντος του χρόνου άλλαξε πρακτική στο θέμα αυτό, αν βρεις κάτι διαφορετικό στα χειρόγραφά του στη φράση αυτή, ανέβασε να το δούμε.
 

Attachments

Last edited:
Top