Ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού της Πεντηκοστής (ήτοι της Γονυκλισίας)

#1
Αν και ελαφρώς ετεροχρονισμένα, ανεβάζω τη φυλλάδα με την Ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού της Πεντησκοστής, «Τῆς Γονυκλισίας», ως έχει επικρατήσει να λέγεται, την οποία και συνέταξα προς ιδιαιτέρα διευκόλυνση στο Ναό που διακονώ, ως Ιεροψάλτης, προς χρήση τόσο αφ' ημών των Ιεροψαλτών όσο και των Ιερέων.
Έτη πολλά αδερφοί και φωτισμένα παρά του Αγίου Πνεύματος.
 

Attachments

Top