Αθανασίου Καραμάνη - Διατριβή περί των Γενών και Ήχων των αρχαίων και βυζαντινών και η θεωρητική παρασπονδία του Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων

#2
Καὶ αὐτὸς ὁ θεωρητικὸς ἀντιστοιχεῖ τὸ πΑ στὸ ρέ. Ἁπὸ τὸ ρὲ ξεκινάει καὶ ὁ δυτικὸς δώριος λεγόμενος τρόπος. Ἕνα πλήκτρο πιὰ κάτω, ἔχεις τὴν Ντὸ μείζονα.
 
Top