[Ερώτηση] Αίνοι Τελώνου και Φαρισαίου

#21

Τό θέμα νομίζω εἶναι λελυμένο καί ἀπαντήθηκε.
Στά Δίπτυχα τοῦ 2009 ἔχουμε περικοπές σέ ὑποσημειώσεις καί ἄλλες ὁδηγίες δυστυχῶς.
Στά Δίπτυχα τοῦ 2007 (σελ. 31, ὑποσημ. 26) ὡς καί τοῦ 2008 (σελ. 42, ὑποσημ. 37) διευκρινίζεται ἡ (μᾶλλον) τυπογραφική ἀβλεψία τοῦ ΤΜΕ, ὀφειλόμενη σέ ἐπίδραση τῶν ἑπομένων Κυριακῶν, ὅπου πράγματι ἔχουμε μόνον 3 ἰδιόμελα, ὁπότε ἔχουμε 5 ἀναστάσιμα. 4 καί 4 ὁρίζουν τό ΣΤ, ΤΔ καί ΤΓΡ.

Θά ἤθελα νά ἐπικεντρωθῶ στήν παρατήρηση τοῦ Κουμπαρούλη

καί νά θέσω τόν προβληματισμό, καθ᾿ ὅσον τό ΤΑΣ (κεφ. κζ') ὄντως ὁρίζει 5 ἀναστάσιμα καί μετά «τούς δύο πρώτους καί τούς δύο τρίτους» δηλ. 9, κάτι πού δέν γίνεται.
Μήπως (δέν ἔχω καιρό νά ψάξω) ὑπῆρχαν ἀρχικά μόνο τά 2 ἰδιόμελα τοῦ ἐσπερινοῦ (τοῦ πρώτου ἤχου) σέ 3 καί μετέπειτα προσετέθησαν καί ἄλλα δύο τά τοῦ τρίτου ἤχου; Στό δέ ΤΑΣ ὑπάρχει ἄλλο «χέρι» μεταγενέστερα;


Δείτε το συνημμένο!
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#22
Εὐχαριστοῦμε πολύ κ. Γιάννου γιά τόν κόπο σας.
Ἤδη τό ἀνέφερε ὁ κ. Θεοδωράκης (ΤΑΣ 1691 σ. 121) στό #15.
Εὐχαριστοῦμε πού τό ἀνεβάσατε.
Ἀπό ἐκεῖνο τό μήνυμά μου ἡ ἔρευνα συνεχίστηκε ἀρκετά, ἰδιαίτερα στό #17 δικό μου.
Εὐχαριστοῦμε καί πάλι.​

 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#23


Χφ. Μ. Λαύρας Δ-45 τριῴδιον ια' αἰ. φ. 204v: 4+4.
Χφ. Σινὰ 1094 ΤΑΣ ιβ' αἰ. φ. 66r: 6+2 τρίτους.
Χφ. Σινὰ 1095 ΤΑΣ ιβ' αἰ. φ. 110r: 4+4.
Χφ. Σινὰ 1096 ΤΑΣ ιβ' αἰ. φ. 150v: 3 ἀναστάσιμα+1 ἀνατολικὸν + 4 προσόμοια τοῦ Τριήμερος ἀνέστης.
Χφ. Σινὰ 1097 σιναϊτικὸν τυπικὸν τοῦ ἔτους 1214 φ. 17v: ὁμοίως.
Χφ. Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ' αἰ. φ. 108v: 5+2 τρίτους εἰς 3.
Χφ. Λειμῶνος 134 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1428-1429 φ. 89r: ὁμοίως. «Ἱστέον ὅτι τὰ πλείω τῶν τυπικῶν εἰς τοὺς αἴνους τοὺς δύο πρώτους καὶ τοὺς δύο τρίτους λέγουσι ψάλλεσθαι».
Χφ. Λειμῶνος 31 τριῴδιον ιβ' αἰ. φ. 4v (τμῆμα ιf'-δεκάτου ἕκτου- αἰ.;): 5+2 τρίτους εἰς 3.
Τριῴδιον ἐκδ. 1586: 4+4.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#25
Μία γενική παρατήρηση:
Αφού οι ατέλειες του ισχύοντος τυπικού είναι αρκετές, γιατί δεν κάνουν μία επίσημη πρόταση όλοι οι ειδήμονες τους οποίους σέβομαι και εκτιμώ βαθύτατα (ο π. Μάξιμος, οι κύριοι Ανατολικιώτης, Θεοδωράκης, Καλπακίδης κ.ά....
Ευχαριστώ για την αναφορά σας με τόσο τιμητικά λόγια στο πρόσωπό μου, νομίζω όμως ότι υπερβάλεται όσο αφορά εμένα.
Ο π. Μάξιμος Ματθαίος είναι μέλος της επιτροπής εκδόσεως των Διπτύχων και ο κ. Διονύσιος Μπιλάλης Ανατολικιώτης είναι ο συντάκτης των Διπτύχων αρμοδιότεροι και καταληλότεροι στα σχετικά θέματα από εμένα κι ο κ. Θεοδωράκης ερευνά ιδιαίτερα την αρχαία πράξη με σοβαρές μελέτες τις οποίες και εμείς διαβάζουμε στην ΣΥΜΒΟΛΗ.
 
Last edited:

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#26
Όπως και στο Τυπικό από το cmkon, έτσι και από την ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου http://www.ec-patr.org και συγκεκριμένα εδώ: http://www.ec-patr.org/gr/typikon/2008/2008-02-17.htm για την περσινή Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου (για τη φετινή δεν υπήρξε ακόμη ενημέρωση) διαβάζουμε τα εξής:

"Αἶνοι: 1.- Τὰ 4 Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα· «Κύριε, ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου. .. - Κύριε, τοὺς μοχλοὺς τοὺς αἰωνίους... - Κύριε, αἱ γυναῖκες. .. - Κύριε, ὥσπερ ἐξῆλθες...». 2. - Τὸ 1 Στιχηρὸν Ἀνατολικὸν «Κύριε, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων...» καὶ 3. - Τὰ 3 Στιχηρὰ Ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου· «Μὴ προσευξώμεθα, φαρισαϊκῶς...- Τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου... Τοῦ Φαρισαίου τὴν μεγάλαυχον φωνήν,...», μετὰ τῶν πρὸ αὐτῶν στίχων, εἰς τὰ δύο τελευταῖα:
α'. -«Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου...»,
β'. - «Ἐξομολογήσομαί σοι...», συμφώνως πρὸς τὴν ἐν τῷ Ὡρολογίῳ σειρὰν αὐτῶν."
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#27
Όπως και στο Τυπικό από το cmkon, έτσι και από την ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου http://www.ec-patr.org και συγκεκριμένα εδώ: http://www.ec-patr.org/gr/typikon/2008/2008-02-17.htm για την περσινή Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου (για τη φετινή δεν υπήρξε ακόμη ενημέρωση) διαβάζουμε τα εξής:

"Αἶνοι: 1.- Τὰ 4 Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα· «Κύριε, ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου. .. - Κύριε, τοὺς μοχλοὺς τοὺς αἰωνίους... - Κύριε, αἱ γυναῖκες. .. - Κύριε, ὥσπερ ἐξῆλθες...». 2. - Τὸ 1 Στιχηρὸν Ἀνατολικὸν «Κύριε, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων...» καὶ 3. - Τὰ 3 Στιχηρὰ Ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου· «Μὴ προσευξώμεθα, φαρισαϊκῶς...- Τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου... Τοῦ Φαρισαίου τὴν μεγάλαυχον φωνήν,...», μετὰ τῶν πρὸ αὐτῶν στίχων, εἰς τὰ δύο τελευταῖα:
α'. -«Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου...»,
β'. - «Ἐξομολογήσομαί σοι...», συμφώνως πρὸς τὴν ἐν τῷ Ὡρολογίῳ σειρὰν αὐτῶν."

 
Top