ΑΡΓΩ: Περιβάλλον Πρόσβασης Πηγών Πληροφοριών

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#1
Στη σελίδα αυτή: argo.ekt.gr είναι συγκεντρωμένοι σύνδεσμοι για:
  • Βάσεις Δεδομένων ΕΚΤ
  • Ειδικές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα
  • Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
  • Δημόσιες Βιβλιοθήκες
  • Δημοτικές Βιβλιοθήκες
  • Βιβλιοθήκες στον Κόσμο
  • Συλλογές Περιοδικών
Αντιγράφω από εδώ:

Η Αργώ είναι ένα περιβάλλον ανοικτής πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης που διατίθενται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με δυνατότητες αναζήτησης για αρχάριους και έμπειρους χρήστες.

Απευθύνεται κυρίως σε χρήστες από την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, που αναζητούν βιβλιογραφία σε διάφορους θεματικούς τομείς, καθώς επίσης και σε βιβλιοθηκονόμους, παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσκτησης βιβλιογραφικών εγγραφών.

Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ελληνικές βιβλιοθήκες, καθώς η αυτόματη μετατροπή τους από τη διάταξη MARC21 σε UNIMARC (εθνική διάταξη) θέτει στη διάθεσή τους ένα τεράστιο αριθμό επεξεργασμένων εγγραφών από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου, για άμεση χρήση από τα επιμέρους λογισμικά διαχείρισης κάθε βιβλιοθήκης.

H Αργώ αναπτύχθηκε και εξελίσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πρόσβαση των πηγών γίνεται με το λογισμικό ΑΒΕΚΤ και τη χρήση του διεθνούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας ANSI/NISO Z39.50.
 
Top