Ήχος πλ. δ'. «Άσωμεν τω Κυρίω».

Βεροιεύς

Παλαιό Μέλος
#1
Μήπως έχει κάποιος το μουσικό κείμενο"Ασωμεν Τω Κυρίω"σε ήχο πλ.δ';
Είναι συνήθως στους κανόνες του όρθρου ώς ειρμός.
Ευχαριστώ.
Υ.Γ:Μέχρι τώρα επειδή έψαξα και δεν το βρήκα σε βιβλία που έχω,το έλεγα εμπειρικά στον ήχο.Καιρός να το μάθω όπως πρέπει.
 
#3
Το κείμενο του Ειρμού αυτού στον Όρθρο του Σαββάτου του Λαζάρου, είναι διαφορετικό στην κατάληξη: ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ διαγαγόντι τὸν λαόν αὐτοῦ, ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, ᾠδὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξασται. Στα Ειρμολόγια όμως (Π. Βυζαντίου και Ιωάννου), παραδίδεται με την κατάληξη ὅτι μόνος ἐνδόξως δεδόξασται.
Για να βρω άκρη ως προς το ορθό (μετρικά) κείμενο κατέφυγα σε ένα βιβλίο που έχω, το Ειρμολόγιον (μη μουσικό) του Μητροπολίτου πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Ευστρατιάδου (Αθήνα 2006), μια σημαντική επιστημονική εργασία όπου καταγράφονται όλοι οι Ειρμοί, από διάφορους κώδικες, με παραπομπές κτλ, προς χρήσιν από υμνογράφους, φιλολόγους, και ψάλτες που ενδιαφέρονται σχετικά.
Βρήκα λοιπόν εκεί αυτόν τον Ειρμό (σ. 293), με την κατάληξη ὅτι μόνος ἐνδόξως δεδόξασται, όπως ακριβώς μας παραδίδεται στα μουσικά Ειρμολόγια. Ο Ειρμός αποδίδεται στον Δαμασκηνό και βάσει αυτού μελοποίησε ο Θεοφάνης την Α΄ωδή του Λαζάρου. Παρόμοιο Ειρμό όμως με την κατάληξη εκείνου της Α΄Ωδής του Όρθρου του Λαζάρου δεν βρήκα στο Ευρετήριο του εν λόγω βιβλίου (σ. 340). Δείτε το κι εσείς στην επισύναψη.
Δεν έχω άλλη πηγή στη διάθεσή μου και βάσει αυτής λοιπόν συμπεραίνω ότι η κατάληξη του Ειρμού αυτού ίσως αναγράφεται λάθος στο Τριώδιο. Με πείθει δε τα μέγιστα και το γεγονός ότι όλες οι καταλήξεις όλων των ακολουθούντων τροπαρίων μετρικά συμφωνούν με τη φράση ὅτι μόνος ἐνδόξως δεδόξασται και όχι με την εκεί αναγραφομένη ᾠδὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξασται, και άρα θα πρέπει να ψάλλονται σε πλ. δ΄τριφωνούντα εκ του Γα και όχι διαπασών.

Παρακαλώ διαφωτίστε με αν κάνω λάθος!
 

Attachments

Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Ἔχεις δίκιο Χαράλαμπε. Πρόκειται γιά σφάλμα τοῦ Τριῳδίου. Ὁ π. Leo πού ἔχει ἐδῶ τούς εἱρμούς τόν ἀναγράφει ὀρθῶς. Καί ἄν βάλεις σέ ἀναζήτηση «ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ, τῷ διαγαγόντι τὸν λαὸν αὐτοῦ» θά δεῖς ὅτι καί σέ ἄλλες περιπτώσεις στά Μηναῖα παρατίθεται ὀρθῶς μέ τήν κατάληξη «ὅτι μόνος ἐνδόξως δεδόξασται».

Ἡ κατάληξη «ᾠδὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξασται» εἶναι ἀπό ἄλλο εἱρμό τοῦ πλ. δ΄(ὅπως βλέπουμε στόν κατάλογο τοῦ π. Leo) «ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ πάντες λαοί, τῷ ἐν θαλάσσῃ Ἐρυθρᾷ, τὸν Φαραὼ βυθίσαντι, ᾠδὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξασται», ἐπίσης τοῦ Δαμασκηνοῦ ( βλ. σ. 296 τοῦ Εἱρμολογίου Εὐστρατιάδου).

Ὁπότε στό ἐρωτῶντα πρέπει νά δωθοῦν δύο μουσικά κείμενα.


 
#5

Ἡ κατάληξη «ᾠδὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξασται» εἶναι ἀπό ἄλλο εἱρμό τοῦ πλ. δ΄(ὅπως βλέπουμε στόν κατάλογο τοῦ π. Leo) «ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ πάντες λαοί, τῷ ἐν θαλάσσῃ Ἐρυθρᾷ, τὸν Φαραὼ βυθίσαντι, ᾠδὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξασται», ἐπίσης τοῦ Δαμασκηνοῦ ( βλ. σ. 296 τοῦ Εἱρμολογίου Εὐστρατιάδου).
Ὁπότε στό ἐρωτῶντα πρέπει νά δωθοῦν δύο μουσικά κείμενα.
Θα τον χρειαστούμε την 1η Σεπτεμβρίου στον κανόνα του οσίου (α΄ ωδή).
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Top