Έτοιμα κείμενα των ιερών ακολουθιών για ψάλτες και ιερείς σε καθημερινή συνεχή βάση

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#2
Σπουδαιότατη εργασία! Ο Θεός να ενδυναμώνει αυτόν και όλους τους άοκνους και αθόρυβους εργάτες, που τόσο φιλόπονα εργάζονται τα δοθέντα τάλαντα.
 
Top