Έτοιμα κείμενα των ιερών ακολουθιών για ψάλτες και ιερείς σε καθημερινή συνεχή βάση

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Μιά προσφορά τοῦ π. Λέοντος:​


 
Last edited:

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Σπουδαιότατη εργασία! Ο Θεός να ενδυναμώνει αυτόν και όλους τους άοκνους και αθόρυβους εργάτες, που τόσο φιλόπονα εργάζονται τα δοθέντα τάλαντα.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Εἶναι μεγάλη ἡ προσφορά τοῦ πατρός, ἄλλ᾿ ὄχι ἀξιόπιστη πάντοτε...
Ἐπί παραδείγματι γιά τόν ἑσπερινό αὔριο 21.2.2023 πατῆστε Τετάρτη.
Ἡ τάξη ἀπαιτεῖ ἀντί προκειμένου τό Ἀλληλούια μετά τῶν στίχων αὐτοῦ, ἀπολυτίκια, τά Θεοτόκε Παρθένε κλπ. ὅπως τή Σαρακοστή καί ἀπόλυση ὅπως τή Σαρακοστή.
Πρβλ. ΔΕΕ2023 σ. 119 καί ἐδῶ.

(ὅ,τι μᾶς προσφέρεται στό διαδίκτυο γιά εὐκολία μας δέν σημαίνει ὅτι εἶναι καί καλό... γενικῶς...)
 
Top