Άνες, άφες... Λειτουργίας Ιακώβου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Ὁ ἀγαπητός μας καί ἐκλεκτός κ. Βαγγέλης Λιναρδάκης, Συντονιστής, ἀποδειχθείς πλέον ὅτι ἔχει τό χάρισμα τῶν ὡραίων καί κατανυκτικῶν συνθέσεων μέσα ἀπό τήν καρδιά του, τήν πείρα του καί τήν ἀγάπη του γιά τήν ψαλτική, συνέθεσε καί τόν ὡραῖο καί κατανυκτικό ὕμνο «῎Ανες, ἄφες, συγχώρησον, ὁ Θεός, τὰ παραπτώματα ἡμῶν, τὰ ἑκούσια, τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν γνώσει καὶ τὰ ἐν ἀγνοίᾳ», σέ πλ. α΄ παραδοθέντα ἐξ Ἱεροσολύμων, τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, κάτι σάν τό Σὲ ὑμνοῦμεν τῶν βυζαντινῶν λειτουργιῶν.

Ἡ σύνθεση βρίσκεται ἐδῶ.

Γιά τήν ἀφιέρωση τόν εὐχαριστῶ ἐκ μέσης καρδίας καί τοῦ εὔχομαι νά συνεχίσει ἔτσι ἀκμαιότατος καί παραγωγικός γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας μας καί τοῦ Ψαλτολογίου.


 
Top