«᾿Επὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος» παρά παλαιών και νέων διδασκάλων

dimitris

Παλαιό Μέλος
#41
Ἀνέβασα τοῦ Χουρμουζίου στο psaltiri. org λίγο πιό ἁπλό γιά μαθητές τό ὁποῖο ἔψαλλαν πέρσι μαθητές σχολῆς σέ συναυλία.

Κορφολόγησα λίγο τά τρίγοργα καί τά ἔκανα γοργά γιά νά γίνει ἡ ἄμπελος καλλίτερη τοῦ χρόνου, τό σχολεῖο δηλαδή. :D

Δέν παραθέτω ἀπευθείας συνδέσμους γιατί ὑπῆρχε κάποιο πρόβλημα, ἄν καί νομίζω ἔχει λυθεῖ.
 
Top