«Τῷ καλῷ Ποιμένι», ψαλτοτράγουδο, Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου, Ἡγουμένου Ἱ. Μ. Δοχειαρίου

«Τῷ καλῷ Ποιμένι», ψαλτοτράγουδο, Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου, Ἡγουμένου Ἱ. Μ. Δοχειαρίου (καταγραφή Ἄγγελου Σέφκα).

Δεῦτε ἀδελφοὶ εὐλογημένοι, οἱ κύκλῳ ἱστάμενοι τοῦ καλοῦ ἡμῶν ποιμένος,
δεῦτε καὶ προσάξωμεν αὐτῷ δῶρα εὐπρόσδεκτα, ὁ μὲν τῷ ἱλαρῷ τοῦ προσώπου,
ὁ δὲ τὸ ἀγόγγυστον, ἄλλος τῇ προθυμία καὶ ἔτερος τῇ σιωπῇ.
Πάντες δὲ τὴν βίαν καὶ τὸν κόπον, τὸ δαπανάσθαι ὑπὲρ ἀλλήλων,
τὸ μὴ ἐνδιαθρίπτεσθαι ὑποταγήν.
Τοιαύταις γὰρ προσφοραῖς εὐαρεστεῖται ὁ πατήρ.
Καὶ νῦν πάτερ τίμιε ὑπὲρ ἡμῶν μὴ ἀποκάμνεις τὸν Θεὸν ἐξιλεούμενος.
Τέκνα γαρ ποθητὰ καὶ ἀπειθὴ ἐσμέν, ἀλλά διὰ τὴν σὴν φιλοτεχνίαν,
συνανέλκυσον ἡμᾶς εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.


(Πηγή)
 

Attachments

  • Ψαλτοτράγουδον τῷ καλῷ Ποιμένι.pdf
    253.1 KB · Views: 94
Top