«Την γαρ σην μήτραν» Ιω. Παλάση σε ήχο β΄

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#21
Και γιατί δηλαδή αυτά ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ και το "Επί σοι χαίρει" μπορεί να ΑΛΛΑΖΕΙ;;; Χώρια που ως κάθισμα ψάλλεται σε πλ. Δ...

Δ. Καταραχιάς
κ. Καταραχιά,

Όταν είπα ότι "αυτά ΔΕΝ αλλάζουν", εννοούσα ότι δεν έχω δει πουθενά το "Άγιος άγιος άγιος", τα "Αμήν" και το "Σε υμνούμεν" της Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου σε άλλον ήχο, παρά ΜΟΝΟΝ στον δεύτερο, ούτε σε κλασσικά βιβλία του 19ου αιώνα ούτε σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Το κλασσικό "Την γαρ σην μήτραν" ψαίλνεται σε ήχο α' κατά παράδοσιν σε αυτή την Λειτουργία, ΑΣΧΕΤΩΣ το ότι το ψαίλνουμε σε ήχ. πλ. δ' ως κάθισμα εις τον Όρθρο.

Και δεν ξεύρω εάν προσέξατε, αλλά υπάρχει ένα "Την γαρ σην μήτραν" στον ήχ. πλ. δ' του Ξένου Κορώνη...πού; Στην Μουσική Συλλογή του Πρωγάκη, παρακαλώ (δηλαδή, σε κλασσική έκδοση), αλλά ΟΥΔΕΠΟΤΕ ψαλλόταν ούτε ψαίλνεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Σας είιπα τους δύο λόγους μου που ψαίλνω του Παλλάση το "Την γαρ σην μήτραν". Ας πούμε ότι το λέω "κατ' οικονομίαν".

Απόστολος
 
Top