«Ταις εξ έργων καυχήσεσι» δοξαστικό αίνων Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου

Top