«Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου...» και παρεμβαλόμενα «Αμήν»

#1
Στα πρακτικά του α΄ κύκλου μουσικολογικών διαλέξεων (Μάρτιος-Απρίλιος 2011) του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Βόλου "Ιωάννης ο Κουκουζέλης", σε δημοσίευση με τίτλο "ΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΩΝ ΨΑΛΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Α. Ακολουθία Του Όρθρου" στη σ. 120, γράφει ο κ. Γεώργιος Ξανθάς:
«Με την συμπλήρωση των τροπαρίων, Σώσον, ο Θεός τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου... ο Πρωτοψάλτης, Αμήν. Ακολουθεί, Επίσκεψαι τον κόσμον σου... μέχρι και ...τα ελέη σου τα πλούσια... ο Λαμπαδάριος, Αμήν. Συνεχίζει, πρεσβείαις της παναχράντου... μέχρι και ...πάντων σου των αγίων... ο Πρωτοψάλτης, Αμήν. Ακολουθεί το, Ικετεύομέν σε... και ελέησον ημάς... και οι χοροί ξεκινούν εναλλάξ το Κύριε, ελέησον, τετράκις ανά γ΄, σε ήχο Β΄, αρχής γενομένης από τον δεξιό χορό, με τελική προς παύσιν κατάληξη, στον φθόγγο Βου.»
Αυτή είναι η πρακτική του Πάνσεπτου Πατριαρχικού Ναού (που όπως είδαμε και παλαιότερα έχει μερικές ιδιόρρυθμες τυπικές διατάξεις).
Σχετικό θέμα για σύγκριση-σχολιασμό: Περί του επαναλαμβανόμενου Αμήν στην αρτοκλασία.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#3
Προχθές άκουσα και το Θρ. Στανίτσα να αποκρίνεται «Αμήν» σε εκείνα τα σημεία στην ηχογράφηση από τον Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρνών (1969). Μου έκανε εντύπωση καθώς δεν το είχα ακούσει αλλού και ανακάλυψα αυτό το υπάρχον θέμα. Ευχαριστίες.
 
Top