«Στερεώσαι Κύριος ο Θεός»

Είπαμε: οι ακολουθίες κατά το αγιορειτικό τυπικό είναι της μόδας! :rolleyes::mad:

Πάντως κατά μαρτυρία τῶν πατέρων τῶν δικῶν μας, αὐτά τά καταληκτικά πού λέμε στίς Μονές λέγονται καί στίς ἐνορίες τῆς Κύπρου, μάλλον σέ κάποια χωριά τό ἄκουσαν ἔκπληκτοι. Κάποιος ἀδελφός ἐδώ στό "ψαλτολόγιον" ἀπό Κύπρο ἴσως μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει.
 
Πάντως κατά μαρτυρία τῶν πατέρων τῶν δικῶν μας, αὐτά τά καταληκτικά πού λέμε στίς Μονές λέγονται καί στίς ἐνορίες τῆς Κύπρου, μάλλον σέ κάποια χωριά τό ἄκουσαν ἔκπληκτοι. Κάποιος ἀδελφός ἐδώ στό "ψαλτολόγιον" ἀπό Κύπρο ἴσως μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει.

Δείτε στο μηνυμα 28 του αυτού θέματος. Αυτά ισχύουν όχι μόνο σε χωριά αλλά σχεδόν παντού. Ο Λεμεσού Αθανάσιος σε συζητήσεις με τους ιερείς της πόλης για θέματα Τἀξης και Τυπικού, και ενώ προέβη σε πολλές διορθώσεις παρατυπιών που παρατηρούνταν στους ναούς (κυρίως λόγω αμάθειας), για το συγκεκριμένο θέμα και παρόλο που δεν αναφέρεται κάπου, θεωρώντας το Παράδοση και προφανώς έχοντας υπ'όψιν τα αντίστοιχα αγιορείτικα, το άφησε ώς είχε.

Άσχετο ελαφρώς, αλλά θυμάμαι μάλιστα παλιά σε ένα πανηγύρι του Ναού μας που χοροστατούσε ο Αθανάσιος, έκανε απόλυση και ο διάκος γύρισε προς τον ψάλτη και του έκανε νόημα να αρχίσει το "Τον Δεσπότην". Αυτός όμως δεν το έκανε, περίμενε να τελειώσει την απόλυση, έψαλε το ''Στερεώσαι'' κατά την προαναφερθείσα τάξη και μείναμε όλοι στις θέσεις μας, μετά την απόλυση περιμένοντας τον Επίσκοπο να βγεί από το Ιερό και τότε εξερχομένου αυτού εκ της Ωραίας Πύλης αρχίσαμε να ψάλλουμε ''Τον Δεσπότην'' ενώ αυτός άρχισε να ευλογεί....Τώρα τί είναι αυτό....Ποιός ξέρει...; Δεν το είδα αλλού πουθενά και αυτή η ''παράδοση'' έπαψε με την αποχώρηση πια του ψάλτη εκείνου (λόγω γήρατος). Ο ίδιος μας έλεγε : Εμείς αυτά κάναμε πάντα!:rolleyes:
 

Ioanna1

Νέο μέλος
Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω αν τελικά πρέπει να λέγεται ή όχι το στερώσαι σε εσπερινό πανηγυρίζοντος ναού που έχουν ψαλλεί ανοιξαντάρια και πραγματοποιήθηκε αρτοκλασία,χωρίς να γίνεται αγρυπνία.
Ευχαριστώ.
 
Last edited:
Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω αν τελικά πρέπει να λέγεται ή όχι το στερώσαι σε εσπερινό πανηγυρίζοντος ναού που έχουν ψαλλεί ανοιξαντάρια και πραγματοποιήθηκε αρτοκλασία,χωρίς να γίνεται αγρυπνία.
Ευχαριστώ.

Πρέπει να λέγεται. Ανεξάρτητα εάν γίνει αρτοκλασία.
 

Λιάκος Η

Μέλος
Στην προθεωρία του τυπικού στις σελίδες 11 & 12 βλέπουμε ότι εφόσον υπάρχει αρτοκλασία γίνεται διαφορετική απόλυση ,αν κατάλαβα καλά, χωρίς το Στερεώσαι.
 

Attachments

  • 01 TypikonMXE_Violaki_1888.pdf
    1.4 MB · Views: 8
  • 02 TypikonMXE_Violaki_1888.pdf
    5.1 MB · Views: 15

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Στην προθεωρία του τυπικού στις σελίδες 11 & 12
Ἄν δέν ἔχετε στήν κατοχή σας τήν ἔντυπη ἔκδοση τοῦ Σαλιβέρου νά κατεβάσετε τήν ἡλεκτρονική ἀπό ἐδῶ καί ἐδῶ. Σέ αὐτή πλέον παραπέμπουμε σελίδες καί ὄχι στή ἀρχική τοῦ 1888 πού ἀποσπάσματα ἀναρτήσατε. Ἡ σελίδα εἶναι ἡ 13 (καί 14). Σᾶς ἀπάντησα σέ κάτι διαδικαστικό καί χρήσιμο συνάμα γιά ἐσᾶς.

Στην προθεωρία του τυπικού ... βλέπουμε ότι εφόσον υπάρχει αρτοκλασία γίνεται διαφορετική απόλυση ,αν κατάλαβα καλά, χωρίς το Στερεώσαι.
Σαφῶς. Ἀλλά ἄν κατάλαβα καλά, ὅτι ἔχετε ἀναγνώσει ὅλη τήν προηγούμενη συζήτηση, ἔχει ἀπαντηθεῖ ἐδῶ ὡς συμπέρασμα τῶν προηγουμένων, ὅτι:
(Λαμβάνοντας ὑπόψη καί τίς ἄλλες ἀπαντήσεις) Τελικά φαίνεται ὅτι ἡ στερέωση πάει μέ ὅλες τίς ἀπολύσεις, δηλ. ἑσπερινοῦ, ὄρθρου καί θ. λειτουργίας. Μή ὑπαρχούσης ἀπολύσεως στήν τάξη τῆς ἀγρυπνίας στόν ἑσπερινό, συνηθίστηκε (ἤ ὁρίζεται ἀπό τό ΤΜΕ σ. 13 § 16) νά παραλείπεται καί στόν ἑσπερινό μέ ἀρτοκλασία ἐκτός ἀγρυπνίας στίς ἐνορίες. Φαίνεται ὅτι ὁ π. Κων. Παπαγιάννης στό Ἐγκόλπιο καί τό ΣΤ καλῶς τό διατηρεῖ, ἄν καί ὄντως δέν τό τηροῦμε. Τώρα κάποιες φορές τό τηρῶ. Παρομοίως φαίνεται ὅτι καί στή θ. λειτουργία μετά τό Εὐλογία Κυρίου νά χρειάζεται καί καλῶς διατηρήθηκε στήν Κύπρο. Καί εἶναι ἡ μόνη διόρθωση πού δέν πραγματοποιήθηκε στήν ἐπανέκδοση τοῦ ΤΜΕ. Ἀλλά δέν τό τηροῦμε. Οὔτε πέρασε στὀ Ἐγκόλπιο, ὄχι ὅμως καί τό ΣΤ (σ. 93 § 132) πού τό προβλέπει, ἀλλά στήν ὑποσημ. 126 γράφει ὅτι σήμερον παραλείπεται.

Ὁπότε καί στήν προηγούμενη χθεσινή ἐρώτηση, πού φαίνεται ὅτι τό μέλος @Ioanna1 ἔχει διαβάσει τά προηγούμενα,
Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω αν τελικά πρέπει να λέγεται ή όχι το στερώσαι σε εσπερινό πανηγυρίζοντος ναού που έχουν ψαλλεί ανοιξαντάρια και πραγματοποιήθηκε αρτοκλασία,χωρίς να γίνεται αγρυπνία.
Ευχαριστώ.
ἀλλά θέλει νά πάρει ἀπό τό Ψ τελική καί ὁριστική ἀπάντηση, ἡ ἀπάντηση ἀφενός εἶναι αὐτή πού ἔδωσε ὁ @Εμμανουήλ Αβραμίδης γνωρίζων ὅσα ἀποκαλύφθηκαν στήν προηγηθεῖσα συζήτηση, ἀλλά ἀφετέρου δέν μπορεῖ κανένα μέλος τοῦ Ψ νά ἀντικαταστήσει τούς προεστώτας ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς ἀκόμη τούς ψάλτες, ἄν δέν θέλουν νά ἀκολουθήσουν τό Νέον Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καί Ψάλτου καί τό ΣΤ ἐκδόσεων Ἀ. Δ. Ἐ Ἑ..
 

Ioanna1

Νέο μέλος
Ἄν δέν ἔχετε στήν κατοχή σας τήν ἔντυπη ἔκδοση τοῦ Σαλιβέρου νά κατεβάσετε τήν ἡλεκτρονική ἀπό ἐδῶ καί ἐδῶ. Σέ αὐτή πλέον παραπέμπουμε σελίδες καί ὄχι στή ἀρχική τοῦ 1888 πού ἀποσπάσματα ἀναρτήσατε. Ἡ σελίδα εἶναι ἡ 13 (καί 14). Σᾶς ἀπάντησα σέ κάτι διαδικαστικό καί χρήσιμο συνάμα γιά ἐσᾶς.


Σαφῶς. Ἀλλά ἄν κατάλαβα καλά, ὅτι ἔχετε ἀναγνώσει ὅλη τήν προηγούμενη συζήτηση, ἔχει ἀπαντηθεῖ ἐδῶ ὡς συμπέρασμα τῶν προηγουμένων, ὅτι:
(Λαμβάνοντας ὑπόψη καί τίς ἄλλες ἀπαντήσεις) Τελικά φαίνεται ὅτι ἡ στερέωση πάει μέ ὅλες τίς ἀπολύσεις, δηλ. ἑσπερινοῦ, ὄρθρου καί θ. λειτουργίας. Μή ὑπαρχούσης ἀπολύσεως στήν τάξη τῆς ἀγρυπνίας στόν ἑσπερινό, συνηθίστηκε (ἤ ὁρίζεται ἀπό τό ΤΜΕ σ. 13 § 16) νά παραλείπεται καί στόν ἑσπερινό μέ ἀρτοκλασία ἐκτός ἀγρυπνίας στίς ἐνορίες. Φαίνεται ὅτι ὁ π. Κων. Παπαγιάννης στό Ἐγκόλπιο καί τό ΣΤ καλῶς τό διατηρεῖ, ἄν καί ὄντως δέν τό τηροῦμε. Τώρα κάποιες φορές τό τηρῶ. Παρομοίως φαίνεται ὅτι καί στή θ. λειτουργία μετά τό Εὐλογία Κυρίου νά χρειάζεται καί καλῶς διατηρήθηκε στήν Κύπρο. Καί εἶναι ἡ μόνη διόρθωση πού δέν πραγματοποιήθηκε στήν ἐπανέκδοση τοῦ ΤΜΕ. Ἀλλά δέν τό τηροῦμε. Οὔτε πέρασε στὀ Ἐγκόλπιο, ὄχι ὅμως καί τό ΣΤ (σ. 93 § 132) πού τό προβλέπει, ἀλλά στήν ὑποσημ. 126 γράφει ὅτι σήμερον παραλείπεται.

Ὁπότε καί στήν προηγούμενη χθεσινή ἐρώτηση, πού φαίνεται ὅτι τό μέλος @Ioanna1 ἔχει διαβάσει τά προηγούμενα,

ἀλλά θέλει νά πάρει ἀπό τό Ψ τελική καί ὁριστική ἀπάντηση, ἡ ἀπάντηση ἀφενός εἶναι αὐτή πού ἔδωσε ὁ @Εμμανουήλ Αβραμίδης γνωρίζων ὅσα ἀποκαλύφθηκαν στήν προηγηθεῖσα συζήτηση, ἀλλά ἀφετέρου δέν μπορεῖ κανένα μέλος τοῦ Ψ νά ἀντικαταστήσει τούς προεστώτας ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς ἀκόμη τούς ψάλτες, ἄν δέν θέλουν νά ἀκολουθήσουν τό Νέον Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καί Ψάλτου καί τό ΣΤ ἐκδόσεων Ἀ. Δ. Ἐ Ἑ..
Σας ευχαριστώ Πατέρα Μάξιμε.
 
Top