«Στερεώσαι Κύριος ο Θεός»

#42
Είπαμε: οι ακολουθίες κατά το αγιορειτικό τυπικό είναι της μόδας! :rolleyes::mad:
Πάντως κατά μαρτυρία τῶν πατέρων τῶν δικῶν μας, αὐτά τά καταληκτικά πού λέμε στίς Μονές λέγονται καί στίς ἐνορίες τῆς Κύπρου, μάλλον σέ κάποια χωριά τό ἄκουσαν ἔκπληκτοι. Κάποιος ἀδελφός ἐδώ στό "ψαλτολόγιον" ἀπό Κύπρο ἴσως μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει.
 
#43
Πάντως κατά μαρτυρία τῶν πατέρων τῶν δικῶν μας, αὐτά τά καταληκτικά πού λέμε στίς Μονές λέγονται καί στίς ἐνορίες τῆς Κύπρου, μάλλον σέ κάποια χωριά τό ἄκουσαν ἔκπληκτοι. Κάποιος ἀδελφός ἐδώ στό "ψαλτολόγιον" ἀπό Κύπρο ἴσως μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει.
Δείτε στο μηνυμα 28 του αυτού θέματος. Αυτά ισχύουν όχι μόνο σε χωριά αλλά σχεδόν παντού. Ο Λεμεσού Αθανάσιος σε συζητήσεις με τους ιερείς της πόλης για θέματα Τἀξης και Τυπικού, και ενώ προέβη σε πολλές διορθώσεις παρατυπιών που παρατηρούνταν στους ναούς (κυρίως λόγω αμάθειας), για το συγκεκριμένο θέμα και παρόλο που δεν αναφέρεται κάπου, θεωρώντας το Παράδοση και προφανώς έχοντας υπ'όψιν τα αντίστοιχα αγιορείτικα, το άφησε ώς είχε.

Άσχετο ελαφρώς, αλλά θυμάμαι μάλιστα παλιά σε ένα πανηγύρι του Ναού μας που χοροστατούσε ο Αθανάσιος, έκανε απόλυση και ο διάκος γύρισε προς τον ψάλτη και του έκανε νόημα να αρχίσει το "Τον Δεσπότην". Αυτός όμως δεν το έκανε, περίμενε να τελειώσει την απόλυση, έψαλε το ''Στερεώσαι'' κατά την προαναφερθείσα τάξη και μείναμε όλοι στις θέσεις μας, μετά την απόλυση περιμένοντας τον Επίσκοπο να βγεί από το Ιερό και τότε εξερχομένου αυτού εκ της Ωραίας Πύλης αρχίσαμε να ψάλλουμε ''Τον Δεσπότην'' ενώ αυτός άρχισε να ευλογεί....Τώρα τί είναι αυτό....Ποιός ξέρει...; Δεν το είδα αλλού πουθενά και αυτή η ''παράδοση'' έπαψε με την αποχώρηση πια του ψάλτη εκείνου (λόγω γήρατος). Ο ίδιος μας έλεγε : Εμείς αυτά κάναμε πάντα!:rolleyes:
 
Top