«Μουσική Βιβλιοθήκη», Κων/πολη, τ. Α΄ (1868 Αναστασιματάριον Ιωάννου του Δαμασκηνού) και τ. Β΄ (1869 Αναστασιματάριον Πέτρου του Πελοποννησίου)

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#21
Σας ευχαριστώ, άλλα ενδιαφέρομαι για τους άλλους τόμους, τα κείμενα που περιγράφονται στο 'Πίναξ τον περιεχομένον' (δείτε το PDF). Έχουν επανεκδοθεί;
''Η έκδοση αυτή ( του 1869), όπως και η προηγούμενη του Α΄τόμου, αποτελούν την αξιόλογη προσπάθεια των δασκάλων της Σχολής του 1866, για επιστροφή στα αρχαία πρότυπα. Δυστυχώς δεν είχε συνέχεια.'' Γ. Χατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Περίδος Α΄(1820-1899), Θεσ/νίκη 1998, σελ. 150.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#23
Τα κεκραγάρια και πασαπνοάρια που βρίσκονται στο 2ο τόμο, τίνος είναι σύνθεση;
Το κεκραγάριο του α΄, που κοίταξα πρόχειρα, δεν έχει κατάληξη σε ΖΩ, και δεν είναι το ίδιο με αυτό της α΄ έκδοσης του Βουκουρεστίου (1820, Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου)· το οποίο παρατίθεται ως "ΕΤΕΡΑ ΠΕΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ" στην έκδοση της Μουσικής Βιβλιοθήκης.
Δες σχετικά σχόλια στο θέμα Αναστασιματάριον Σύντομον (Πέτρου)-Κωνσταντινούπολις 1839.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#24
... ὁ Β΄ τόμος παρεμβάλλει στήν ἀρχή τίς σελ. 130 καί 131, πού λείπουν ἀπό τή σειρά τους, καί μετά ἀρχίζει κανονικά....
Τοποθέτησα τις δύο εκτός κειμένου σελίδες στη θέση τους.
 

Attachments

Top