«Μουσική Βιβλιοθήκη», Κων/πολη, τ. Α΄ (1868 Αναστασιματάριον Ιωάννου του Δαμασκηνού) και τ. Β΄ (1869 Αναστασιματάριον Πέτρου του Πελοποννησίου)

antonism

Παλαιό Μέλος
Μουσική Βιβλιοθήκη

στη παραπάνω διευθυνση βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή η Μουσική Βιβλιοθήκη : Διηρημένη εις τόμους και περιέχουσα Απάσης της Ενιαυσίου Ακολουθίας τα μαθήματα των αρχαίων επί της Βυζαντινής εποχής μετ'αυτήν μουσικοδιδασκάλων.
 
Last edited by a moderator:

petros

Παλαιό Μέλος
Μουσική Βιβλιοθήκη

στη παραπάνω διευθυνση βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή η Μουσική Βιβλιοθήκη : Διηρημένη εις τόμους και περιέχουσα Απάσης της Ενιαυσίου Ακολουθίας τα μαθήματα των αρχαίων επί της Βυζαντινής εποχής μετ'αυτήν μουσικοδιδασκάλων.

Το σύνολο του έργου δεν έχει ολοκληρωθεί; :confused:
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Βασίλη,
Ξαναέδωσες τόν σύνδεσμο πού ἤδη εἶχε δώσει ὁ Δημήτρης, διορθώνοντας τόν θέσαντα τό θέμα. Καί τό ἔκανες αὐτό ἀπαντώντας ἐμμέσως, πιστεύω, στήν προηγουμενη ἀπορία τῆς μή ὁλοκληρώσεως τοῦ σύνολου ἔργου.
Ἐπειδή εἶχα ξαναψάξει τό τί θέλει νά πεῖ ἡ ἐρώτηση/ἀπορία, νομίζω ὅτι ἀναφέρεται στήν μή ὁλοκλήρωση ἑνός ἔργου, ὅπως ἐξαγγέλλεται στίς πολλές σελίδες τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Α΄ τόμου.
Πράγματι ἐκδόθηκαν μόνον δύο τόμοι, ἀπό τά πολλά ἐξαγγελθέντα.
Εἶχα προσέξει μάλιστα ὅτι ὁ Β΄ τόμος παρεμβάλλει στήν ἀρχή τίς σελ. 130 καί 131, πού λείπουν ἀπό τή σειρά τους, καί μετά ἀρχίζει κανονικά.

Α΄ τόμος μετά τήν ἐκ ξδ΄ σελίδων εἰσαγωγή περιλαμβάνει τό Ἀναστασιματάριον Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί ὁ Β΄ τόμος τό Ἀναστασιματάριον Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου.

Θά διαφώτιζες πολλά μέλη, ἐάν ἔκρινες καί ἤθελες νά γράψεις κάτι περί αὐτῶν, ἤ νά παραπέμψεις σέ συζητήσεις ἐπ᾿ αὐτῶν, πού ἔχουν γίνει καί γνωρίζεις. 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
Βασίλη,
Ξαναέδωσες τόν σύνδεσμο πού ἤδη εἶχε δώσει ὁ Δημήτρης, διορθώνοντας τόν θέσαντα τό θέμα. Καί τό ἔκανες αὐτό ἀπαντώντας ἐμμέσως, πιστεύω, στήν προηγουμενη ἀπορία τῆς μή ὁλοκληρώσεως τοῦ σύνολου ἔργου.

Απλά δεν πρόσεξα ότι ήταν ο ίδιος δεσμός... Υπέθεσα ότι περιέχει μόνο τον Α' τόμο.

Ἐπειδή εἶχα ξαναψάξει τό τί θέλει νά πεῖ ἡ ἐρώτηση/ἀπορία, νομίζω ὅτι ἀναφέρεται στήν μή ὁλοκλήρωση ἑνός ἔργου, ὅπως ἐξαγγέλλεται στίς πολλές σελίδες τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Α΄ τόμου.
Πράγματι ἐκδόθηκαν μόνον δύο τόμοι, ἀπό τά πολλά ἐξαγγελθέντα.
Εἶχα προσέξει μάλιστα ὅτι ὁ Β΄ τόμος παρεμβάλλει στήν ἀρχή τίς σελ. 130 καί 131, πού λείπουν ἀπό τή σειρά τους, καί μετά ἀρχίζει κανονικά.

Α΄ τόμος μετά τήν ἐκ ξδ΄ σελίδων εἰσαγωγή περιλαμβάνει τό Ἀναστασιματάριον Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί ὁ Β΄ τόμος τό Ἀναστασιματάριον Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου.

Θά διαφώτιζες πολλά μέλη, ἐάν ἔκρινες καί ἤθελες νά γράψεις κάτι περί αὐτῶν, ἤ νά παραπέμψεις σέ συζητήσεις ἐπ᾿ αὐτῶν, πού ἔχουν γίνει καί γνωρίζεις.
Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω πάτερ.

Ευχαριστώ.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Απλά δεν πρόσεξα ότι ήταν ο ίδιος δεσμός... Υπέθεσα ότι περιέχει μόνο τον Α' τόμο.

Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω πάτερ.

Ευχαριστώ.

Κάποιος που έχει πρόσβαση στο βιβλίο του Άρχοντος Γ. Χατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Περίοδος Α΄(1820-1899) ,Θεσσαλονίκη, 1998, θα μπορούσε να διαφωτίσει ίσως;

Δ.
 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
Κάποιος που έχει πρόσβαση στο βιβλίο του Άρχοντος Γ. Χατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Περίοδος Α΄(1820-1899) ,Θεσσαλονίκη, 1998, θα μπορούσε να διαφωτίσει ίσως;

Δ.
Δεν λέει κάτι παραπάνω στο γιατί δεν συνεχίστηκε η προσπάθεια Δημήτρη:
P7140001.JPG

P7140002.JPG
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Συγγνώμη, ἐγώ ρωτοῦσα περί τῶν Ἀναστασιματαρίων, πού ἔχει γίνει συζήτηση μέν γιά τοῦ Πέτρου, ἀλλ᾿ ὄχι δέ γιά Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ.
Διάβασα, λοιπόν, στήν Εἰσαγωγή τοῦ ἔργου τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀλυγιζάκη, Μελωδήματα Ἀσκήσεων Λειτουργικῆς (σελ. 20), ὅτι τό εἰς τό Β΄ τόμον τῆς Μουσικῆς Βιβλιοθήκης (1869) ὑπάρχον Ἀναστασιματάριον εἶναι ἀντιγραφή τῆς πρώτης ἐκδόσεως πού πραγματοποιεῖ ὁ Πέτρος Ἐφέσιος τό 1820, οἱ μελωδίες τοῦ ὁποίου ἀποδίδονται στόν Πέτρο Πρωτοψάλτη, στόν Πέτρο Λαμπαδάριο καί στούς ἐξηγητές (Γρηγόριο καί Χουρμούζιο) καί ἀφοροῦν τό σύντομο στιχηραρικό (ἀργοσύντομο) καί τό σύντομο εἱρμολογικό μέλος.
Ἐπίσης (σελ. 21) ὅτι ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τό ἀργό Ἀναστασιματάριο τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ στόν Α΄ τόμο τῆς ἔκδοσης τῆς Μουσικῆς Βιβλιοθήκης.


 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος

Συγγνώμη, ἐγώ ρωτοῦσα περί τῶν Ἀναστασιματαρίων, πού ἔχει γίνει συζήτηση μέν γιά τοῦ Πέτρου, ἀλλ᾿ ὄχι δέ γιά Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ.
Ἐπίσης (σελ. 21) ὅτι ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τό ἀργό Ἀναστασιματάριο τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ στόν Α΄ τόμο τῆς ἔκδοσης τῆς Μουσικῆς Βιβλιοθήκης.
Το οποίο βεβαίως και δεν είναι του Δαμασκηνού (αποδίδεται στον Δαμασκηνό-λανθασμένα όμως) όπως έχει ξαναγραφεί κι αλλού (αλλά το γράφει νομίζω κι ο κ.Αλιγυζάκης στο βιβλίο του).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Το οποίο βεβαίως και δεν είναι του Δαμασκηνού (αποδίδεται στον Δαμασκηνό-λανθασμένα όμως) όπως έχει ξαναγραφεί κι αλλού (αλλά το γράφει νομίζω κι ο κ.Αλιγυζάκης στο βιβλίο του).
Εὐχαριστοῦμε Βασίλη,
Αὐτό ἀκριβῶς ἐννοοῦσα· νά ἐξηγήσεις τί εἶναι Ἀναστασιματάριο τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ. Εἶναι κάτι σάν Λειτουργία Ἰακώβου Ἀδελφοθέου (ἐπ᾿ ὀνόματι αὐτοῦ φερομένη) ἤ Πρωτοευαγγέλιο Ἰακώβου ἤ Εὐαγγέλιο Θωμᾶ ἤ ἔργα Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου κ.ἄ. πού οἱ μεταγενέστεροι (ἀνώνυμοι) συγγραφεῖς τους, χρησιμοποιοῦσαν ὀνόματα "τρανταχτά" γιά νά ἀνεβάσουν τό ἐνδιαφέρον καί τήν ποιότητα τοῦ ἔργου.
Εἶναι ὅμως τό ἀργό Ἀναστασιματάριο τῆς "παραδόσεως" ὅπως λέγεται, ἄν δέν κάνω λάθος.

Εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τήν παραπομπή στίς πολύ ἐνδιαφέρουσες καί "ἀνεβασμένες" συζητήσεις τοῦ παλαιοῦ Ψαλτολογίου. Σαφῆ τά περί τοῦ ἁγίου Πατρός· καί δέν ξέρω μάλιστα ἄν στά χρόνια του ὑπῆρχαν καί οἱ 8 ἤχοι. Κάτι ὑπενόησα κι ἐδῶ. Ἐσεῖς ξέρετε περισσότερα ἤ κάποιος ἄλλος πού μοῦ τό ἔχει πεῖ.


 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Εὐχαριστοῦμε Βασίλη,
Αὐτό ἀκριβῶς ἐννοοῦσα· νά ἐξηγήσεις τί εἶναι Ἀναστασιματάριο τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ. Εἶναι κάτι σάν Λειτουργία Ἰακώβου Ἀδελφοθέου (ἐπ᾿ ὀνόματι αὐτοῦ φερομένη) ἤ Πρωτοευαγγέλιο Ἰακώβου ἤ Εὐαγγέλιο Θωμᾶ ἤ ἔργα Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου κ.ἄ. πού οἱ μεταγενέστεροι (ἀνώνυμοι) συγγραφεῖς τους, χρησιμοποιοῦσαν ὀνόματα "τρανταχτά" γιά νά ἀνεβάσουν τό ἐνδιαφέρον καί τήν ποιότητα τοῦ ἔργου.
Εἶναι ὅμως τό ἀργό Ἀναστασιματάριο τῆς "παραδόσεως" ὅπως λέγεται, ἄν δέν κάνω λάθος.

Εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τήν παραπομπή στίς πολύ ἐνδιαφέρουσες καί "ἀνεβασμένες" συζητήσεις τοῦ παλαιοῦ Ψαλτολογίου. Σαφῆ τά περί τοῦ ἁγίου Πατρός· καί δέν ξέρω μάλιστα ἄν στά χρόνια του ὑπῆρχαν καί οἱ 8 ἤχοι. Κάτι ὑπενόησα κι ἐδῶ. Ἐσεῖς ξέρετε περισσότερα ἤ κάποιος ἄλλος πού μοῦ τό ἔχει πεῖ.Ἡ ὀκταηχία ὑπῆρχε στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς πρὶν ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό. Μαρτυρεῖται τουλάχιστον στὴν συριακὴ ὑμνολογία.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἡ ὀκταηχία ὑπῆρχε στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς πρὶν ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό. Μαρτυρεῖται τουλάχιστον στὴν συριακὴ ὑμνολογία.

Αὐτὸ ποὺ γράψατε ἀγαπητέ μας κ. Μάρκελλε εἶναι σωστό. Τὸ σύστημα τῆς ὀκτωηχίας σὰν μουσικὸ σύστημα τῆς (ἀνατολικῆς τοὐλάχιστον) Μεσογείου ὑπῆρχε τότε· καὶ ὑπῆρχε καὶ πολὺ πρὸ τοῦ ᾿Ιωάννου Δαμασκηνοῦ, καὶ ἀκόμη ἐχρησιμοποιεῖτο καὶ ἀπὸ τοὺς θύραθεν μουσικούς. Ἁπλῶς ὅλες οἱ μουσικὲς σχολὲς δὲν εἶχαν τὴν ἴδια μουσικὴ θεωρία, οὔτε τὴν ἴδια κατάταξη τῶν ἤχων, οὔτε τὸν ἴδιο ἀριθμὸ ἤχων. Στὸ μουσικὸ σύστημα ποὺ διδάχτηκε ὁ ᾿Ιωάννης Δαμασκηνὸς ὑπῆρχαν μόνον 7 ἦχοι! Γι᾿ αὐτὸ κάποιοι ἐρευνητὲς ἐκφράζουν ἀπορία ἂν ὅλα τὰ τροπάρια (καί αὐτά τῆς ὀκτωήχου) ποὺ ἀποδίδονται στὸν ᾿Ιωάννη εἶναι πράγματι δικά του (ὡρισμένοι ἀπὸ αὐτοὺς μάλιστα τὸ ἀπορρίπτουν μετὰ βεβαιότητος). Ὑπῆρχαν ἄλλες μουσικὲς σχολὲς ποὺ ἀνέβαζαν τοὺς ἤχους σὲ 15! Καὶ ναὶ μὲν ἡ ὀκτωηχία ἐπικράτησε καὶ καθιερώθηκε παλαιόθεν στὸν ἐκκλησιαστικὸ λατρευτικὸ χῶρο, δὲν ἔπαψαν ὅπως ποτὲ ἀπὸ τότε μέχρι τὰ νεώτερα χρόνια, δηλαδὴ ἀκόμη καὶ μέχρι τὸν 19ο αἰῶνα, νὰ ὑπάρχουν μουσικὲς θεωρίες ποὺ διαφοροποιοῦνταν ἀπὸ αὐτὴν τὴν καθιερωμένη πρακτικὴ καὶ θεωρητικὴ διδασκαλία. Ἀκόμη καὶ μετὰ τοὺς τρεῖς διδασκάλους κάποιοι μαθητές των μιλοῦσαν γιὰ περισσότερους ἀπὸ 8 ἤχους (11 ἢ 12 κ.λπ.). Κάποιοι στό φόρουμ, ἴσως νὰ θυμοῦνται ποιοί εἶπαν ὅτι ὁ Δαμασκηνὸς μᾶλλον δὲν ἀκολουθοῦσε ὀκτωηχία ἀλλὰ ἑπταηχία.
Γιὰ ἄλλους εἶναι βέβαιον ὅτι τὸ μουσικὸ σύστημα τοῦ ᾿Ιωάννου Δαμασκηνοῦ ἦταν ἑπταηχία καὶ ὄχι ὀκτωηχία, θεωροῦν ὅμως ὅτι αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν δημιούργησε κάποιους ὕμνους ποὺ ἀργότερα ἐντάχτηκαν κατὰ τὴν ὀκτωηχία σὲ ἦχο ποὺ ἐκεῖνος ὁ ἱερὸς μελοποιὸς δὲν παραδεχόταν.

Αὐτά μοῦ διεμήνυσαν. Μή μέ ρωτᾶτε περισσότερα. Μόνο πού δέν μοῦ εἶπαν τώρα ποιός ἦχος δέν συμπεριλαμβανόταν. Νομίζω ὅτι μοῦ εἶχαν πεῖ γιά τόν πλ. α΄. Δέν θυμᾶμαι μέ ἀπόλυτη σιγουριά. Δέν μπορῶ νά ρωτήσω πρός τό παρόν ἄλλα. Ἴσως ἀργότερα.


 

phokaeus

Παλαιό Μέλος
Έχει ξανα-εκδοθεί η 'Μουσική Βιβλιοθήκη' (ή έχουν ανεβεί καπού οι υπόλοιποι τόμοι);
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Δύο είναι μόνο οι τόμοι που υπάρχουν και θα τους βρείτε σε links στο θέμα αυτό. Επανεκδόθηκε από το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών φωτοαναστατικά.
 
Last edited:

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Σε βιβλίο εκδόθηκε, φωτογραφία από την πρώτη έκδοση. Φωτοαναστατικές λέγονται αυτές οι εκδόσεις, όπως για παράδειγμα είναι και του Ρηγοπούλου και της Κουλτούρας.
 
Τα κεκραγάρια και πασαπνοάρια που βρίσκονται στο 2ο τόμο, τίνος είναι σύνθεση;
Το κεκραγάριο του α΄, που κοίταξα πρόχειρα, δεν έχει κατάληξη σε ΖΩ, και δεν είναι το ίδιο με αυτό της α΄ έκδοσης του Βουκουρεστίου (1820, Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου)· το οποίο παρατίθεται ως "ΕΤΕΡΑ ΠΕΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ" στην έκδοση της Μουσικής Βιβλιοθήκης.
 
Last edited:

phokaeus

Παλαιό Μέλος
Σας ευχαριστώ, άλλα ενδιαφέρομαι για τους άλλους τόμους, τα κείμενα που περιγράφονται στο 'Πίναξ τον περιεχομένον' (δείτε το PDF). Έχουν επανεκδοθεί;
 

Attachments

  • περιεχoμενα.pdf
    169.7 KB · Views: 121
Top