«Ιστορικά Δημοτικά Τραγούδια της Αλώσεως», Κωνσταντίνος Ι. Μάρκος, Αθήναι 1998 (σε βυζαντινή και ευρωπαϊκή σημειογραφία)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Εὐχαριστοῦμε γιά τήν προσφορά αὐτοῦ τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Μάρκου.
Τό θέμα, μέ μόνιμες ἀνακατευθύνσεις, βρίσκεται στίς κατάλληλες ὑποενότητες.​
 

NKontis

Παλαιό Μέλος
#5
Το ίδιο βιβλίο που έχει αναρτήσει ο δάσκαλος πιο πάνω, αυτή τη φορά σε δικό μου σκανάρισμα από την βιβλιοθήκη μου για οικονομία χώρου με περιεχόμενα για τα tablets και τους υπολογιστές.
 

Attachments

Top