«Εορτολόγιον» Ι. Θ. Σακελλαρίδου, τεύχος Β΄ (1897)

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
"Βιβλίον περιέχον τας μελωδίας του Πεντηκοσταρίου και των κυριωτέρων εορτών του ενιαυτού"

Από το αρχείο του κ. Βασ. Αθανασίου.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Σημαντικό και σ᾿ εὐχαριστοῦμε!
Σημαντικότερο εἶναι νά βρεθεῖ καί τό Α΄ τεῦχος ὅπου ὄντως πρόκειται γιά "Βιβλίον περιέχον τας μελωδίας του Πεντηκοσταρίου και των κυριωτέρων εορτών του ενιαυτού" , ἐνῶ τό Β΄ εἶναι συμπληρωματική συνέχεια τοῦ Α΄.

Eortologion.jpg

Πάντως γιά τίς ἑορτές τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκδόθηκε τό 1903 ὁ «ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ» σέ 2 τεύχη μέ 3ο τό «Πεντηκοστάριον».
Οἱ ἐκδόσεις τοῦ Ι.Θ.Σ. ἦταν πολλές καί συνεχεῖς.

ΥΓ. Συγκινητικές (καί ἱστορικές) οἱ χειρόγραφες σημειώσεις ...
 
Top