Πεντηκοστάριον (1903)

paganus

Παλαιόν μέλι
ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΑΣ ΜΕΛΩιΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ Γ΄
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΑΡΑ ΤΩι ΕΚΔΟΤΗι ΣΠ. ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΩ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
1903

Σσ 128
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΑΣ ΜΕΛΩιΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ Γ΄
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΑΡΑ ΤΩι ΕΚΔΟΤΗι ΣΠ. ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΩ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
1903

Σσ 128
Εἶναι ὄντως τό Γ΄ τεῦχος τοῦ "Ἁγιοπολίτης". Τό εἶχα γιά σκέτο Πεντηκοστάριον (αὐτό γράφει ἡ ράχη ὅπως τό ἔχω στή βιβλιοθήκη -ἐν ἀντιθέσει μέ τά 2 τεύχη "Ἁγιοπολίτης"-), ὅπως Τριώδιον καί Μ. Ἑβδομάς.
Ὑπάρχει κάπου ψηφιοποιημένο;

 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Απ' τα πολλά που έχουν ανεβεί, χάνουμε και τον μπούσουλα.
Υπάρχει στη συλλογή μουσικών βιβλίων της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"
Είχε αναφερθεί εδώ, και ο απ' ευθείας σύνδεσμος είναι αυτός.
 
Top