«Εκλογάριον»

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#21
1793 Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας Γεωργίου Βεντότη

Στις σελίδες 192-216 υπάρχει και το εκλογάριον τοῦ Σοφωτάτου Νικηφόρου τοῦ Βλεμμίδους.
Για να υπάρχει στο αρχείο του θέματος, από την παραπάνω έκδοση του Ψαλτηρίου, το τμήμα με το εκλογάριο απομονωμένο (και μερικώς χωρίς υδατογράφημα).

Από αυτήν την έκδοση έχει γίνει η πληκτρολόγηση που βρίσκεται παραπάνω.
 

Attachments

#23
Τα εν χρήσει μηναία δεν προβλέπουν πολυέλεο για τη μνήμη των αγίων αναργύρων (είτε 1 Νοεμβρίου είτε 1 Ιουλίου). Ίσως η εκλογή είναι μεταγενέστερη σύνθεση για τους ναούς που πανηγυρίζουν τους αγίους.Ευχαριστούμε πολύ. Ίσως χρειαστεί να το ξαναμετατρέψετε σε pdf με τις υπέροχες εικόνες που ενσωματώσατε στο τωρινό αρχείο, όταν με το καλό διορθωθεί.
Που είναι;
 
Top