«Ειρμολόγιον Καλοφωνικόν», Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Θεοδώρου Φωκαέως, Κωνσταντινούπολη, επίτομο (1835)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Ειρμολόγιον καλοφωνικόν. Μελοποιηθέν παρά διαφόρων ποιητών παλαιών τε και νέων διδασκάλων μεταφρασθέν δε εις την νέαν της μουσικής μέθοδον και μετά πάσης επιμελείας διορθωθέν παρά του ενός των τριών Διδασκάλων της ρηθείσης Μεθόδου Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Νυν πρώτον εκδοθέν εις τύπον παρά Θεοδώρου Π. Παράσχου Φωκέως. Εν Κωνσταντινουπόλει, 1835.​

Τό σπουδαῖο αὐτό βιβλίο τό βρῆκα ἐδῶ ὁλόκληρο. Μοῦ τό συνέστησε κάποιος καλός φίλος.

Δεῖτε τό ἑπόμενο μήνυμα.

 
Last edited:
#4
Επειδή το χρησιμοποιώ σε κάθε εκκλησιαστική χαρά αλλά και προσωπική θλίψη, το καθάρισα, το ξάκρισα, το έβαλα σελιδοδείκτες με σημείωση σε ποια ημέρα ανήκει ο ειρμός, για να το έχω και στο tablet.
Ας υπάρχει και 'δω ως κτήμα του "Ψ".
 

Attachments

Top