«Δοξαστάριον», Πέτρου του Πελοποννησίου, Παναγιώτου Γεωργιάδου Κηλτζανίδου, Κωνσταντινούπολη, τ. Α΄ (1882) και τ. Β΄ (1886)

Πρωτότυπη έκδοση υπάρχει σε ψηφιακή μορφή; Δεν κατάφερα να βρω. Περισσότερες πληροφορίες έκδοσης (σελίδα τίτλου) θα ήταν χρήσιμες, καθώς δεν αναγράφονται στην ανατύπωση του εκδοτικού οίκου Ρηγόπουλου.
 
Top