«Αναστασιματάριον Νέον», Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Κωνσταντινούπολη, επίτομο (1832)

#2
Γνωρίζουμε περισσότερα σχετικά με αυτό το βιβλίο; Ο Χουρμούζιος έκανε απλώς τη μεταγραφή ή έκανε και κάποια διασκευή; Τα κεκραγάρια και τα λοιπά στοιχεία του αναστασιματαρίου τίνος σύνθεση είναι; Του (συν-εκδότη) Φωκαέα;
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
#4
Από την μελέτη
Το 1832 ο Χουρμούζιος συνεκδίδει με τον Θεόδωρο Φωκαέα ένα αργοσύντομο Αναστασιματάριον ως νέον που είναι αρκετά διαφοροποιημένο (ιδιαίτερα στα δογματικά δοξαστικά του εσπερινού και τα εωθινά όπου περόκειται για διαφορετική σύνθεση) και δίχως αναφορά στο όνομα του Πέτρου, αλλά με τη διευκρίνηση, στην προμετωπίδα, ότι «τα πάντα καταχωρούνται καθώς την σήμερον ψάλλονται εις το Πατριαρχείον»1.Ασφαλώς αυτό το Αναστασιματάριο δεν πρέπει να συγκαταλεχθεί στη σειρά των Αναστασιματαρίων του Πέτρου, κάτι που κάνει ο Φωκαέας, όπως θα αναφερθεί και πιο κάτω.Το Αναστασιματάριο αυτό προξενεί απορία, γιατί είναι διαφορετικό από αυτό του Πέτρου λαμπαδαρίου (εκδ.1820),ενώ στη συνέχεια τόσο ο Φωκαέας όσο και πρωτοψάλτης ο Ιωάννης που ουσιαστικά ακολούθησαν πλέον αυτό το Αναστασιματάριο, ανεξάρτητα από τις όποιες παρεμβάσεις η και συμπληρώσεις τους, αποδίδουν την πατρότητά των Αναστασιματαρίων τους στον Πέτρο λαμπαδάριο . Πέραν αυτού ερώτημα προκύπτει και για το ποια Αναστασιματάρια, τέλος πάντων, εκφράζουν την πατριαρχική ψαλτική παράδοση:Του Πέτρου ή των δύο δασκάλων που προανέφερα και που εν πάση περιπτώσει έχουν καθιερωθεί μέχρι σήμερα;Πάντως θεωρώ ότι ήταν αδύνατον λόγω του μικρού σχετικά χρόνου της μεταξύ έκδοσής τους, να είχε επέλθει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση στην πατριαρχική ψαλτική παράδοση‧ ο λόγος ήταν αλλού.Θεωρώ,μεταξύ άλλων, ότι κατά τη μελοποίηση του Αναστασιματαρίου αυτού ο Χουρμούζιος αποτύπωσε λαϊκότροπα τη προφορική παράδοση που τότε επικρατούσε και πιθανόν να χρησιμοποιούσαν και στα Πατριαρχεία, σε αντίθεση με την εκλεπτυσμένη και συντηρητικότερη μουσική απόδοση του Πέτρου. [Πρώτη κατάθεση αυτής της άποψης, βλ.Γ. Ι.Χατζηθεοδώρου « Βιβλιογραφία», όπ. σελ.35-36].
Ως προς την ύλη του (και εδώ είναι ανάμικτα τα στιχηραρικά με τα «ειρμολογικά» μέλη), περιέχονται ό,τι και στο προηγούμενο του 1820 αλλά αφαιρείται η στιχολογία, οι στίχοι των στιχηρών και αποστίχων του εσπερινού και των στιχηρών των αίνων και τα εξαποστειλάρια. Παράλληλα προστίθενται σύντομοι αναστάσιμοι κανόνες (ο ειρμός; της ενάτης αργός), κατανυκτικά και μαρτυρικά ( Κυριακής Μ.Τεσσαρακοστής,Παρασκευής και Σαββάτου).
 

Diogenes

Νέο μέλος
#5
Προς διευκόλυνσιν των ψαλτών των καθημερινών ακολουθιών, ανεβάζω το Αναστασιματάριο του Χουρμούζιου Χαρτοφύλακα του 1832 με σελιδοδείκτες. Πλέον μπορεί κανείς εύκολα να βρίσκει όλα τα υπό του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος τονισθέντα «κατανυκτικά» και υπόλοιπα της εβδομάδος τροπάρια του Τριωδίου και της Παρακλητικής, τα οποία δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο κλασσικό μουσικό βιβλίο.
Θεωρώ επίσης λίαν καλό και πολύ εύχρηστο το δίτομο έργο «Μουσικό Εγκόλπιο Παρακλητικής» του οσιολογ. Ιερομονάχου Ιεροθέου Φιλοθεΐτου (Τσονάκα): βλπ. δική του ιστοσελίδα. Εκεί είναι, βέβαια, όλα τα καθημερινά τροπάρια της Παρακλητικής τονισμένα. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει και να ψάλει ό,τι θέλει.
 

Attachments

Last edited by a moderator:

Diogenes

Νέο μέλος
#6
Ευχαριστίες στον κ. Βασίλειο Κιαμηλίδη, διότι παρόλου που δεν έχω το adobe acrobat pro, από αυτήν την ιστοσελίδα του"μελωδού" μπόρεσα να μάθω πώς δημιουργούμε σελιδοδείκτες στα pdf.
Ευχαριστίες και στον κ. Α. Καλογιάννη για τις σημαντικές υποδείξεις και την βοήθειά του.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#7
Μήπως κάποιος ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς ἐπὶ τῶν καθαρισμῶν στὰ pdf θὰ μποροῦσε νὰ ἀναλάβει τὸ ἀρχεῖο τοῦ μέλους Diogenes; Κάποιες σελίδες ὅπως ἡ 32 (τοῦ βιβλίου) εἶναι μὴ ἀναγνώσιμη.
Εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων.
 
#8
Ιδού οι σσ. 32 και 33 τις οποίες θα πρέπει να αντικαταστήσετε (για να μην ανέβει ξανά ολόκληρο το PDF)
 

Attachments

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#9
Ἡ ἔκδοση καθαρισμένη στὰ σημεῖα ποὺ δυσκόλευαν στὴν ἀνάγνωση, ἀπὸ ἀνώνυμο φίλο τῆς ψαλτικῆς, καὶ μὲ περισσότερους σελιδοδεῖκτες. Θερμὲς εὐχαριστίες.
 

Attachments

Top