Ευχαριστίες / Acknowledgements
σε όλους που προσέφεραν άμεσα ή έμμεσα υλικό στο Αναλόγιον / People who have contributed to analogion.com.
Analogion's web hosting fees have been partly covered by a number of our friends sponsors. Thank you for your support.
People other than the authors who have kindly, directly or indirectly provided material on the subjects discussed on this site.
Οι παρακάτω άνθρωποι ή οργανισμοί έχουν προσφέρει ή επιτρέψει υλικό προς δημοσίευση στο Αναλόγιον ή έχουν συνεισφέρει με άλλους τρόπους.

The following people have offered or allowed their material to be published on Analogion or contributed otherwise:

Amanda Yazbeck
Alexandros Andreou
Anastasios Vasilopoulos
Apostoliki Diakonia organisation of the Church of Greece (written permission pending)
Asterios Zouriakas
Athanasios Paivanas
Basil Stavropoulos
Cassian Hanga, Fr.
Dimitrios Zaganas
Filotheu Monahul, Fr.
Georgios K. Michalakis
John Triantafilou
John Saredakis
John van der Hoek
Ioannis Arvanitis
Ioannis Skoulis
Karim El-Far, Subdeacon
Nektarios Thanos
Roy Sahakian
Stefan Voronca
Tony Badran
Tony Nasr
Trian Ocneanou
Vasili Zacharis
Vasili Psilacos

plus many more referenced from the pages of Analogion and have not yet been listed here.

Ηχογραφήσεις από ραδιοφωνικές εκπομπές των παρακάτω ανθρώπων έχουν δημοσιευτεί στο Αναλόγιον:

Recordings from the radio shows of the following people have been published on Analogion:

Lykourgos Angelopoulos
Konstantinos Angelidis
Georgios Kyriakakis
Vangelis Linardakis
Emmanouel Sourgiadakis
Stamatios Kissas
Georgios Konstantinou
Georgios Hatzihronoglou

Σχόλια των παρακάτω ανθρώπων από διαδικτυακά φόρουμ συζήτησης όπως το byzantinechant και το Typikon έχουν δημοσιευτεί στο Αναλόγιον:

Comments of the following people from on-line discussion groups byzantinechant and Typikon founded and moderated by Fr. Ivan Moody have been published on Analogion:

Alexander Lingas, Dr.
Basil Crow
Constantine Terzopoulos, Fr.
John Michael Boyer
Michel Salloum
Timothy Tadros
Tasos Nassis
Yioryios Bilalis, Dr.

Αρκετό υλικό έχει συνδεθεί από αξιόλογες ιστοσελίδες τρίτων τους οποίους ευχαριστούμε από εδώ.

Material has been extensively linked from the following sites which we thank from here:

ieropsaltis.com
ec-patr.net
cmkon.org
graeca.mrezha.net
St. Anthony's Monastery (Arizona)
and many other sites referenced from the pages of Analogion.