Δημήτριος Σουρλαντζής : Καθίσματα / Prosomoia Kathismata
Chanted by Dimitrios Sourlantzis, Archon Music Teacher of the Great Church of Christ
Μουσικά Κείμενα / Scores
See main tribute page of D. Sourlantzis [html]
Ηχογραφήσεις / Recordings
Ήχος Πρώτος / First Mode
Τον Τάφον Σου Σωτήρ / Ton Tafon Sou Soter [ mp3, 1.72 Mb]
Ήχος Δεύτερος / Second Mode
Ο Ευσχήμων Ιωσήφ / O Euschemon Ioseph [mp3, 1.26 Mb]
Ήχος Τρίτος / Third Mode
Την Ωραιότητα / Ten Oraioteta [mp3, 1.75 Mb]
Θείας Πίστεως / Theias Pisteos [mp3, 1.39 Mb]
Ήχος Τέταρτος / Fourth Mode
Ταχύ Προκατάλαβε / Tachy Prokatalabe [mp3, 1.34 Mb]
Κατεπλάγη Ιωσηφ / Kateplage Ioseph [mp3, 2.2 Mb]
Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου / Plagal Second Mode
Ελπίς του Κόσμου / Elpis Tou Kosmou [mp3, 1.35 Mb]
Ήχος Βαρύς / Barys Mode
Ο δι'εμέ Ανασχόμενος / O Di Eme Anaschomenos [mp3, 762 Kb]
Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου / Plagal Fourth Mode
Την Σοφίαν και Λόγον / Ten Sophian kai Logon [mp3, 2.77 Mb]
Το Προσταχθέν / To Prostachthen [mp3, 1.7 Mb]
The scores and recordings (previously unpublished) were offered by Basilios Psilacos, a student of the late teacher.