Γεώργιος Κ. Μιχαλάκης / Georgios K. Michalakis
Ένας υποστηρικτής της Πατριαρχικής παράδοσης / A supporter of Patriarchal chanting tradition
gkm
Georgios K. Michalakis
Βιογραφικά / Biography
Georgios' autobiography (in Greek) [html] (from ieropsaltis.com)
His website is Psaltopedia [html].
His own discussion forum (Psaltopedia) is here [html].
Georgios has uploaded many old and Other recordings and scanned Psaltic books here [html] (from graeca.mrezha.net).
Ηχογραφήσεις / Recordings
Many recordings of Georgios can be found here [html] (from graeca.mrezha.net).