[Ψάχνω] Aπολυτίκιο Αγίας Ιουλίας & Αγίου Πολυβίου

#1
Ψάχνω απολυτίκιο Αγίας Ιουλίας, εορτάζει 18 Μαΐου.
Επίσης απολυτίκιο Αγίου Πολυβίου, εορτάζει 10 Απριλίου.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων όποιον μπορεί να βοηθήσει.
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ζητώντας ἐξηγήσεις μέ ΠΜ γι᾿ αὐτό τό θέμα, ἀφενός τό μετέφερα στά λειτουργικά κείμενα (ἀπό τά μουσικά) καί ἀφετέρου μοῦ εἶπε ὁ Μιχάλης (ἐκ Κύπρου) ὅτι κάθε χρόνο σ᾿ αὐτές τίς μνῆμες ὑπάρχουν κάποιοι «γιορτάρηδες» πού παραπονοῦνται ὅτι δέν ἄκουσαν τό ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου τους (στή θ. λειτουργία προφανῶς).
Ὁ Μιχάλης γνωρίζει ὅτι δέν ὑπάρχουν ἀπολυτίκια γιά τούς συγκεκριμένους ἁγίους, οἱ ὁποῖοι μάλιστα συγκαταλέγονται σέ εὑρύτερη χορεία μαρτύρων, ἀλλά ἀναζητᾶ γιά νά ἐκλείψουν τά παράπονα...
Γνωρίζουμε τά κοινά, γιά μέν τόν μάρτυρα «Ὁ μάρτυς σου Κύριε...» γιά δέ τήν παρθενομάρτυρα «Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ...», ἀλλά δέν ἀκούγεται... τό ὄνομα...
Μήπως κανείς ἔχει καμμιά ἰδέα ἀπό νεώτερα ἀπολυτίκια μέ ἀλλαγή ὀνόματος...;;; Θά κοιτάξω καί τόν Ἐνιαύσιο Στέφανο, ἀλλά δέν ἔχω χρόνο.

ΥΓ. Ὁ Μιχάλης γιά τήν ἁγία Ἰουλία εἶχε γράψει 20 Μαΐου καί τοῦ εἶπα καί τό διόρθωσε σέ 22, γιατί ἔτσι εἶδα στό δίκτυο (ἐδῶ). Ἀλλά στόν Μέγα Συναξαριστή κ.ἄ. εἶδα 18 Μαΐου μαζί μέ ἄλλες παρθενομάρτυρες καί τόν ἅγιο Πολύβιο εἶδα μαζί μέ ἄλλους μάρτυρες στίς 10 Ἀπριλίου.


 
#3
Ένα απολυτίκιο που δεν ακούγεται όνομα είναι και του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου που λέει:«μαρτύρων πρωτόαθλε». Το έχω ακούσει πολλές φορές (και από τον άρχοντα Θ.Σ.) «μαρτύρων πρωτόαθλε Στέφανε». Κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορούμε να πούμε «Ο μάρτυς σου Κύριε Πολύβιος»; ή και χωρίς να ξεφεύγουμε από τη μουσική να πούμε «Ο μάρτυς Πολύβιος εν τη αθλήσει αυτού».
Και δια την Αγία Ιουλία θα μπορούσαμε να ... μετονομάσουμε το απολυτίκιο της Αγίας Μαρίνης που είχα δώσει εδώ. Και δεν νομίζω ότι είναι κάτι το μεμπτόν αυτή η ενέργεια προκειμένου να τιμηθούν ξεχωριστά άγιοι της Εκκλησίας.
 
Last edited:

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#4
Ένα απολυτίκιο που δεν ακούγεται όνομα είναι και του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου που λέει:«μαρτύρων πρωτόαθλε». Το έχω ακούσει πολλές φορές (και από τον άρχοντα Θ.Σ.) «μαρτύρων πρωτόαθλε Στέφανε». Κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορούμε να πούμε «Ο μάρτυς σου Κύριε Πολύβιος»; ή και χωρίς να ξεφεύγουμε από τη μουσική να πούμε «Ο μάρτυς Πολύβιος εν τη αθλήσει αυτού».
Και δια την Αγία Ιουλία θα μπορούσαμε να ... μετονομάσουμε το απολυτίκιο της Αγίας Μαρίνης που είχα δώσει εδώ. Και δεν νομίζω ότι είναι κάτι το μεμπτόν αυτή η ενέργεια προκειμένου να τιμηθούν ξεχωριστά άγιοι της Εκκλησίας.
Και στον αγ. Κων/νο Ομονοίας είχα ακούσει προ ετών "ο εν βασιλεύσιν Απόστολός σου, Κύριε Κωνσταντίνος ο ένδοξος". Και οι Σλάβοι (μη έχοντας τη δική μας δέσμευση στο αυτόμελο) ψάλλουν: "ο μάρτυς σου Κύριε Μάμας" κλπ αναλόγως ονόματος. Εγώ προ ετών είχα ψάλλει απολυτίκιον μάρτυρος παρθένου με την προσθήκη του ονόματος μετά το "προσδέχου".
 
Top