7 Μαΐου-Κοινωνικὸ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου. Ἀλληλούια γ’


(χφφ. πραξαπόστολοι Vat. gr. 2068 ια’ αἰ. φ. 224v, Μ. Λαύρας Β-74 ια’ αἰ. φ. 61v, Σινὰ 286 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1020-1200 φ. 270r, Βατοπαιδίου 925 ἐκλογάδιο τοῦ ἔτους 1105 φ. 173r, Paris. gr. 319 πραξαπόστολος ιβ’ αἰ. φ. 259r, τυπικὸ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 150, ΤΑΣ κεφ. κγ’, τυπικὸ Ῥήγα τοῦ ἔτους 1908 σ. 631).
 
Top