4ο Σεμινάριο Ψαλτικής Τέχνης και Μελοποιΐας με θέμα: «Ἀλλοιώσεις καὶ φθορὲς στὶς κλασσικὲς μουσικὲς ἐκδόσεις: Μία πρακτικὴ προσέγγιση.»

#1
Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 (14:00 - 17:00)

Ομιλητής ο Σπυρίδων Φ. Ἀσπιώτης, ΜSc, MA
Μουσικοπαιδαγωγός – Λειτουργιολόγος.

με θέμα:
«Ἀλλοιώσεις καὶ φθορὲς στὶς κλασσικὲς μουσικὲς ἐκδόσεις: Μία πρακτικὴ προσέγγιση.»

πληροφορίες - αιτήσεις στην ιστοσελίδα της χορωδίας

https://www.chorosaggelikos.com/4-seminario
 
Top