31-10-2021 Κυριακή ΙΘ΄ - Ε΄ Λουκά (Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία σε κείμενα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 31-10-2021 Εσπερινός & Ορθρος Ιθ΄Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Η΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Περισσότερες ακολουθίες σε κείμενα pdf Κυριακών & καθημερινών Οκτωβρίου & Νοεμβρίου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
 

Attachments

 • 31-10-2021 Εσπερινός ΙΘ΄Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Η.pdf
  204.7 KB · Views: 8
 • 31-10-2021 Ορθρος ΙΘ΄Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Η.pdf
  353.2 KB · Views: 34
 • 31-10-2021 Εσπερινός ΙΘ΄Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Η.docx
  50.8 KB · Views: 6
 • 31-10-2021 Ορθρος ΙΘ΄Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Η.docx
  51.8 KB · Views: 22
Top